POL8_03 - Polytechnické vzdělávání s robotickými stavebnicemi

ŠKOLENÍ URČENÉ POUZE PRO ZŠ Klimkovice

Cílem školení je seznámení pedagogů s možnostmi polytechnického vzdělávání, speciálně robotiky. Seminář nastíní pedagogům formy pro zapojení žáků do různých vzdělávacích oblastí. Dále účastníci zjistí, jak pomocí robotiky rozvíjet klíčové kompetence žáků
a studentů, a to nejen kompetence k řešení problémů, pracovní kompetence, komunikativní kompetence, ale i tzv. soft skills, kreativitu a samostatnost.

Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít
k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků
při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli polytechnické vzdělávání představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci.

Po absolvování školeí účastníci získají zcela nový pohled na využití robotických stavebnic, dokáží sestavit základní robotické modely
a naprogramovat je, čímž se získají praktickou zkušenost
pro následné využití ve výuce.

Program setkání

 • Úvod do robotiky
  Úvodní část školení přinese základní vhled do dané problematiky a ukáže význam robotiky v našem vzdělávacím systému. Účastníci uvidí možnosti, kam robotiku a speciálně práci robotické hračky zařadit (různé vzdělávací oblasti, volnočasové aktivity, kluby logiky a robotiky, projektová
  a skupinová výuka). Tato část bude také věnována námětům
  a tipům, jak s výukou robotiky začít.

 • Robotické stavebnice – teoretická část
  Možné využití robotických stavebnice ve výuce – předmět Informační a komunikační technologie (naplnění oblastí
  z RVP/ŠVP), studentské projekty a projektové dny/týdny, robotické soutěže. Jaké jsou dostupné stavebnice – srovnání Lego Mindstorms EV3 a VEX. Proč a kde soutěžit – přehled několika soutěží, doplněno fotografiemi a videi. Ukázky využití robotických stavebnic při projektových dnech. Náměty,
  jak s výukou robotiky začít.

 • Stavba robota – teoretická část
  Seznámení s robotickými stavebnicemi (Lego WeDo, Lego Mindstorms EV3, VEX) a jejich základními součástkami. Popis řídící jednotky – hardwarová konfigurace, vstupy a výstupy. Výstupní komponenty – motory. Vstupní komponenty – senzory (dotykový, ultrazvukový, světelný, gyro, senzor náklonu
  a pohybu), jejich vlastnosti a příklady použití.

 • Stavba robota – praktická část
  Účastníci si (ve skupinách) postaví základní model robota
  dle návodu. Pod dohledem lektora si vyzkouší zapojení motorů
  i základních senzorů. Výsledný model využijí v následující části školení.

 • Základní ovládání robotických modelů
  Výuka bude probíhat na základě praktických ukázek, které si účastníci kurzu budou zkoušet na právě sestaveném robotickém modelu. K ovládání robotických modelů účastníci využijí mobilní zařízení nebo dálkový ovladač, který lze jednoduše naprogramovat v grafickém prostředí.
  Lektor předvádí krok za krokem ovládání robota, přičemž si opět každý účastník toto ovládání vyzkouší pod dohledem sám. Díky tomu si účastníci získané vědomosti hned ověří v praxi.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita g) polytechnické vzdělávání.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Tento termín je již plně obsazen

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů