POL8_08 - Badatelsky orientovaná výuka 2 - praktické experimenty

ŠKOLENÍ URČENÉ POUZE PRO ZŠ Praha V Rybníčkách

Základním cílem školení je rozvoj nabitých znalostí a dovedností
v oblasti využití badatelsky orientované výuky ze školení  Badatelsky orientovaná výuka 1 - úvod do metody, a to s podporou počítačové gramotnosti pedagogů při využití moderních didaktických pomůcek. Účastníky školení čeká aktivní trénink vybraných experimentů z oblasti fyziky, přírodopisu a ekologie s přesahem
do chemie. Kromě opakování principů BOV a skupinové výuky, účastníky školení čeká vhled do projektové výuky a principů metody převrácené třídy, a jak je efektivně využívat nejen v badatelském klubu, ale také klasické vyučovací hodině.

Školení opět cílí na všechny pedagogy, kteří se nebojí s dětmi experimentovat i mimo přírodovědné předměty, využívat k tomu moderní technologie a nabité poznatky využít jako podklad pro další práci žáků (popis, úvaha, recenze, tvorba cizojazyčných slovníků, využití v rámci metody CLIL aj.).

Školení tedy ukáže účastníkům způsob, jak získat kladný postoj
k užívání technického a programového vybavení a jak zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání díky základním principům BOV, projektové výuky
a převrácené třídy.

Program setkání

 • Badatelsky orientovaná výuka - opakování principů metody
  Tento blok navazuje na školení Badatelsky orientovaná výuky 1 - úvod do metody, a stručně se zde připomínají principy badatelské výuky.

 • Praktický trénink BOV - 1. část
  Tento blok proběhne s vybranými experimenty podle výběru školy a konkrétních pedagogů.

 • Problémová a projektová výuka
  Problémová výuka je jednou z nejefektivnějších metod,
  jak u žáků podpořit rozvoj myšlení, schopnosti řešit problémy
  a překonávat obtíže. Je typickou metod při realizaci badatelské výuky. Projektová výuka je moderní formou výuky, která nenásilnou formou propojuje znalosti a dovednosti
  z jednotlivých předmětů. Účastníci se seznámí s možnostmi obou metod a propojí je dohromady. Dále se seznámí
  s různými typy projektů, jejich přípravou, realizací, prezentací
  i vyhodnocením a jak ji využít v badatelském klubu,
  nebo v klasické vyučovací hodině.  Účastníci si sami vytvoří plán projektu s prvky badatelské výuky.

 • Praktický trénink BOV - 2. část
  V tomto bloku se realizují vybrané experimenty podle výběru školy a konkrétních pedagogů, s důrazem na prvky problémové a projektové výuky.

 • Převrácená třída
  Účastníci se dozví základní principy této metody, co obnáší
  a jak ji lze zapojit do výuky přírodních věd? Je vhodnou metodou pro badatelskou výuku a jak ji využít v rámci badatelského klubu?

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita g) polytechnické vzdělávání.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů