INK8 - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

ŠKOLENÍ URČENÉ POUZE PRO ZŠ Boženy Němcové Jaroměř

Vzdělávací akce je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole.

Vzdělávání povede k pochopení filozofie společného vzdělávání. Zvýší právní podvědomí účastníků, ozřejmí legislativní rámec společného vzdělávání a tím přispěje ke změně sociálního klimatu školy. Program podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni podpory).

Program setkání

1. Filozofie společného vzdělávání

- anglický model P. Farrella, porovnání integrace a inkluze
 
2. Legislativní změny platné od 1. 9. 2016

- Novela školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména  § 16, 17, 18 a 19
- Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře
- Úprava v pojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a struktura podpůrných opatření, přehled podpůrných opatření
 
3. Plán pedagogické podpory

- Tvorba a význam PLPP, jeho vazba na podporu a komunikaci se školským poradenským zařízení m(ŠPZ)
- Práce s PLPP, vyhodnocování, úprava, zpětná vazba pomocí hlasovacího zařízení SMART response 2, LAB
- Role individualizace ve vzdělávání pomocí různých žákovských zařízení versus vytváření PLPP
- PLPP jako jedno z východisek pro stanovování vyšších stupňů podpory
- Role koordinátor inkluze (výchovného poradce) v pedagogickém sboru
- Nastavení školního hodnocení
- NFN kód
 
4. Druhý a vyšší stupeň podpůrných opatření

- druhy podpůrných opatření – jejich popis
- organizace před vydáním a následně po vydání doporučení ŠPZ
- individuální vzdělávací plán jako specifické podpůrné opatření
- organizace vzdělávání žáka s podpůrným opatřením
- jak začlenit předměty speciálně pedagogické péče do výuky
 
5. Personální podpůrná opatření ve smyslu § 5 a § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb

- Asistent pedagoga – možnosti financování
- Školní speciální pedagog – možnosti financování
- Další pedagog ve výuce
- Odborná personální podpora – tlumočník znakového jazyka, přepisovatel
- Speciální učebnice, pomůcky a kompenzační pomůcky – jejich financování, smlouva o výpůjčce – e-učebnice např. nakladatelství FRAUS, vzdělávací portál FRED, online aplikace podporující čtenářskou gramotnost Včelka, Logico Primo, Logico Piccolo, Media ART – Chytré dítě, Terasoft, různé druhy přídavných žákovských zařízení (sluchátka, all-in-one, tablet, notebook, chytrý telefon, aj.)
 
6. Výkaznictví
 
- Příloha k výkazu R 43-01 k výkazu o škole/školském zařízení o podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti
- Nový výkaz R 44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti
- Výkaz R 44-99 oddíl II
 
7. Nezbytná úprava ŠVP

- Legislativní rámec
- Specifikace úprav konkrétních kapitol ŠVP
- Kde najít webovou podporu
 
8. Vzdělávání nadaných žáků

- Legislativní podpora
- Podpůrná opatření
- NFN kódy
- Možnosti vzdělávání pomocí vlastní tvorby pedagoga ve výukovém softwaru SMART, GeoGebra, LAB nebo rozšiřující výuka skrze e-učebnice FRAUS, Cambridge
- Organizace, které vzdělávání nadaných dětí podporují a spolupráce s nimi

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 8 hodin.

K registraci na událost musíte být přihlášen(a)

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů