PAS 2 - Experimentování v přírodních vědách s digitálním systémem PASCO

Školení je určeno pouze pro Základní škola, Liberec, Kaplického 384.

Program setkání

Po absolvování kurzu uživatel:

  • umí manipulovat s jednotlivými senzory PASCO
  • zná možnosti příslušného programu pro efektivní práci s naměřenými daty
    a jejich využití pro názornou prezentaci výsledků
  • zná možnosti přípravy na hodinu se systémem PASCO s přípravou pracovních listů a průvodců experimentem
  • umí tvořit vlastní experimenty a zná možnosti zpracovaných výukových materiálů s využitím digitálního systému PASCO
  • ví, jak exportovat a importovat naměřená data pro jejich další využití
  • zná možnosti zapojení školního měřicího systému v odborné učebně i v terénu umět pracovat s různými typy sběru dat v terénu – s pomocí dataloggeru nebo PC
  • ví, jak obohatit vyučování o názorné grafické výstupy, aktivizaci myšlení žáka
  • zná možnosti, jak zapojit žáky do procesu experimentování s co nejvyšší efektivitou získání potřebných znalostí a dovedností

Poznámka

Školení je akreditováno MŠMT: 24191/2016-3-614

 

Věnujte pozornost správnosti následujících údajů, protože na jejich základě bude vystaven váš certifikát.
Údaje můžete měnit v sekci Můj učet.

Tento termín je již plně obsazen