CZ8_02 - Komunikační hry a techniky aktivizující žáky (zaměřené na cizí jazyky)

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí
v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod
v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ.

Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení:

 • Účastníci porozumí základním principům tvorby komunikačních cvičení ve výuce jazyka.
 • Účastníci porozumí základním principům aktivizujících technik.
 • Účastníci dokáží aplikovat principy komunikačních situací
  a aktivizujících metod ve své praxi.
 • Účastníci si v průběhu školení vytvoří vlastní portfolio aktivizujících technik a komunikačních her.

Program setkání

 • Základní principy tvorby komunikačních situací
  V bloku „Základní principy tvorby komunikačních situací“,
  se účastníci dozvědí, co je základem pro tvorbu smysluplných komunikačních cvičení na základě směru výuky jazyka „Communicative approach“.

 • Workshop, tvorba a aplikace komunikačních cvičení
  (1. část)

  V dalším bloku si účastníci vyzkouší dle zadání tvořit vlastní komunikační hry a reflektovat svoji práci.

 • Principy aktivizujících technik
  Následně se účastníci opět na teoretické rovině dozvědí,
  jaké techniky nazýváme v pedagogice “aktivizující“ a jejich obecné principy.

 • Workshop, tvorba a aplikace komunikačních cvičení
  (2. část)

  V závěrečném workshopu budou účastníci sdílet svoje osvědčené aktivizující techniky a reflektovat jejich využití. Účastníci si také vytvoří svoje vlastní portfolio technik. Jako zdroj poslouží sdílení dobré praxe v rámci skupiny i vlastní přínos lektora.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita c) cizí jazyky.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů