CZ8_01 - Gamifikace ve vzdělávání

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí
v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod
v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ.

Vzdělávací cíle jsou sestaveny z perspektivy účastníka školení:

 • Účastníci porozumí základním principům gamifikace.
 • Účastníci rozumí přínosům a rizikům, které gamifikace
  ve vzdělávání přináší.
 • Účastníci dokáží aplikovat principy gamifikace ve své praxi.
 • Účastníci si v průběhu školení vytvoří vlastní digitální portfolio
  z představených aplikací.
 • Účastníci dokáží využít alespoň 3 představené online aplikace, chápou jejich vzdělávací kontext a principy použití.

Program setkání

 • Základní principy a vysvětlení pojmu GAMIFIKACE
  V rámci první části školení účastníkům vysvětlíme,
  jak gamifikace ve vzdělávání funguje, příklady její aplikace
  a s tím spojené výhody a rizika.

 • Obecná aplikace principů gamifikace
  Druhá část školení již bude vedena jako workshop, ve kterém budou účastníci sdílet vlastní zkušenosti s využíváním gamifikace, a poté se budou pokoušet vytvářet vlastní výukové materiály s představenými principy.

 • Příklady využití gamifikace v online prostředí
  Třetí část školení zabere největší podíl celkového času semináře. Účastníci se seznámí a sami si vyzkouší nejpopulárnější internetové aplikace, které jsou vytvořené
  pro školní práci a využívají principů gamifikace. Učitelé si budou z představených aplikací tvořit vlastní digitální portfolio. Mezi probírané aplikace patří např. Quiziz, Quizlet nebo Kahoot.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon (Výzva č. 02_18_63 a 02_18_64), šablona č. 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, aktivita c) cizí jazyky.

Školení je určeno pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů