významové poměry mezi větami hlavními

Výzva 51: ne
Klíčová slova: souvětí, věta hlavní, významové poměry
Datum vložení: 15.09.2012