Nalezeno 61 výsledků

Tento projekt je určen žákům šestého ročníku základní školy. Žáci se zde seznámí s obdobím našich dějin, ze kterého nejsou žádné písemné prameny. Poznají E. Štorcha, seznámí se s malířem Z. Burianem. Budou pracovat s obrázky, textem, čítankou. Časová dotace - 2 vyuč. hodiny.

Předmět: Literatura
Datum vložení: 13.10.2012
EDUARD ŠTORCH   Pravěk
SMART Notebook/SMART Notebook 11

souvětí, věta hlavní, věta vedlejší

Datum vložení: 11.10.2012
SMART Notebook/SMART Notebook 11

přídavné jméno, přípony, změny hlásek

Datum vložení: 11.10.2012
SMART Notebook/SMART Notebook 11

zájmena, druhy zájmen, ohebné slovní druhy

Datum vložení: 11.10.2012
SMART Notebook/SMART Notebook 11

určování významových poměrů - druhy významových poměrů

Datum vložení: 15.09.2012
SMART Notebook/SMART Notebook 11

významové poměry mezi větami hlavními

Datum vložení: 15.09.2012
SMART Notebook/SMART Notebook 11

určování významových poměrů mezi větami hlavními

Datum vložení: 15.09.2012
SMART Notebook/SMART Notebook 11

život a dílo Karla Hynka Máchy

Předmět: Literatura
Datum vložení: 15.09.2012
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů