Žáci si procvičí tvary slovesa být a správné tvoření vět v přítomném průběhovém čase (kladné, otázky).

Výzva 51: ne
Klíčová slova: present continuous, to be, spelling, writing, lektor
Datum vložení: 18.08.2014