Test z prvouky pro 3. ročník pomocí hlasovacího zařízení

Předmět: Prvouka
Autor: Eva Nová
Výzva 51: ne
Klíčová slova: dopravní značky, světové strany, povrch, čas, živá a neživá příroda, planety sluneční soustavy, člověk
Datum vložení: 10.03.2016