Jednoduchá cvičení k procvičení slovních druhů- ohebných pro 3. ročník,obsahuje žákovský DUM.

Výzva 51: ano
Klíčová slova: Podstatná jména, přídavná jména,zájmena,číslovky a slovesa
Datum vložení: 12.06.2015