DUM slouží k připomenutí učiva o hláskách (samohláskách). Dále k vyvození psaní ů/ú.

Poznámka hodnotitele: SNB4 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - výstup ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlásky, samohlásky, souhlásky, samohlásky krátké, samohlásky dlouhé
Datum vložení: 17.06.2014