zábavnou formou žáci skládají věty, opakují slovní zásobu na téma domácí mazlíčci, jídlo

Poznámka hodnotitele: Velmi nápaditá příprava - zejména Otesánek je super.
Výzva 51: ne
Klíčová slova: pet, pets, food, picnic, i have got, have, got
Datum vložení: 21.10.2014