Interaktivní výuka na střední škole nabízí nové možnosti

Do tříd studentů digitální generace vstupují interaktivní tabule a počítače, které již mnozí znají ze základní školy. Technologie studenty obklopují na každém kroku a staly se pro ně samozřejmou součástí života. Nabízejí rozšíření možností i zefektivnění procesu vzdělávání.

Digitální generace žije s mobily a počítači. Nástroje ICT sloužící k efektivní komunikaci pomohou i k efektivní výuce. Jakým způsobem učit s novými technologiemi? Máme nové cíle, nemůžeme využívat staré metody! Je třeba změnit způsob výuky a doplnit osvědčené formy a metody vzdělávání o moderní nástroje, nové přístupy, které jsou založeny na zapojení studentů u tabule příp. v pracovních skupinách u počítačů (digitální hnízda).

Interaktivní výuka uplatňuje zásadu názornosti, která je jedním ze základních pedagogických principů moderního vzdělávání. Žáci nejsou vedeni k pouhé percepci verbálně exponovaných poznatků, ale mohou manipulovat se zobrazeními a symboly, čímž dochází k zapojení více jejich smyslů a k žádoucímu propojení vzdělávání s praxí. Učitelé řídí interaktivní a multimediální činnosti studentů, které soustřeďují pozornost a podporují jejich aktivitu a tak snadno zapomenou, že se vlastně učí. Interaktivní digitální učební materiály, doplněné o audiovizuální obsah a obohacené o interaktivní prvky pomohou aktivizovat žáky, získat zpětnou vazbu atp. K testování žáků a získání rychlé zpětné vazby ve vyučovací hodině lze využít také hlasovací zařízení SMART Response (video - tvorba hlasovacích snímků, video - testování hlasovacích snímkůtipy a triky, výběr DUMů).

 

Na interaktivní tabuli lze promítnout mnohé předměty a prohlížet experimenty v reálném čase prostřednictvím 3D dokumentové kamery SMART (inovativní DUMy). V hodinách fyziky, biologie, chemie nebo environmentální výchovy najdou své místo měřicí systémy PASCO (přírodní vědy atraktivně). Snadno připravíte celou řadu atraktivních experimentů, se kterými si studenti velice jednoduše ověřují zákonitosti přírody nejen v laboratořích, ale také při projektové výuce přímo v terénu. Výuka se poté stává v mnoha ohledech atraktivnější, studenti jsou více motivovaní, dosáhnou více za kratší dobu, ale hlavně se zvýší jejich zájem o vzdělávání a zlepší studijní výsledky.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů