Přírodní vědy atraktivně

Výuka přírodovědných předmětů je na školách často podceňována a zaujetí dětí pro fyziku či chemii většinou mizí po seznámení se s prvním vzorečkem či nepochopitelnou definicí. Motivace dětí je v tomto ohledu velmi důležitá. Ukažme jim, že přírodní zákony jsou nesmírně zajímavou oblastí, a že jejich poznávání v rámci studia za to stojí. Přejděme od prezentování suchopárné teorie k poznávání za pomoci experimentů. Vždyť nic si student nezapamatuje lépe než poznatek, který osobně prožil či si ho sám ověřil. A pokud to navíc bude dělat za pomoci moderních technologií, které ho provázejí na každém kroku, a na které je z domova zvyklý, zapomene, že se vlastně učí.

Vyzkoušejte měřicí systémy PASCO a probuďte zájem žáků středních a základních škol o problematiku přírodních věd. Díky atraktivním experimentům studenti nejen poodhalí zákonitosti přírody, ale nahlédnou také na jejich důležitost v našem každodenním životě. S PASCO máte nástroj pro názornou výuku, která vede ke zlepšení výsledků přírodovědných znalostí
i dovedností u vašich žáků. Potřeba podpory rozvoje zájmu o přírodní vědy a jejich budoucí aplikace do praxe je tématem řady světových a evropských projektů, na kterých se podílí také celosvětově uznávané firmy.

Nejen přírodovědné učebny a laboratoře
Vybavte přírodovědné učebny moderními digitálními nástroji pro názornější a atraktivnější výuku s osobním prožitkem studentů. S PASCO snadno připravíte celou řadu experimentů od fyzikálních, přes chemické až k těm biologickým, se kterými si studenti velice jednoduše ověřují přírodní zákony v praxi nejen v laboratořích, ale také při projektové výuce přímo v terénu. Experimentální terénní moduly dávají měření autentičnost, přibližují školu skutečnému životu a v součinnosti například s GPS systémy či s Google Earth představují atraktivní prostředek slučování virtuálního světa školních učeben s realitou.

PASCO nabízí řešení pro každý vědní obor
Nabídka zahrnuje dataloggery pro práci v terénu, nebo měřicí rozhraní, pokud se rozhodnete vytvořit měření pomocí počítače. Více než 70 typů měřicích sond vám umožní realizovat libovolný výukový experiment. Nakonec využijte nástrojů software pro zobrazení dat a jejich vyhodnocení. Máme pro vás zpracováno velké množství hotových experimentů, nebo si připravte vlastní interaktivní experiment (digitální učební materiál), který vaše studenty chytne!

Zapojte studenty
PASCO je ideální nástroj pro experimentování v pracovních skupinách (digitální hnízda) vedoucí k opravdovému zapojení vašich žáků. Kombinací zvoleného měřicího rozhraní, senzorů a softwaru si můžete vytvořit vlastní řešení žákovských sestav pro experimentování právě ve vašich hodinách.

Výhody používání měřicího systému:

  • Podporuje efektivnější využití času výuky.
  • Podporuje aktivitu studentů v hodině.
  • Dává možnosti pro porovnání předpokladů s reálnými výsledky.
  • Díky okamžité odezvě jsou naměřené hodnoty pochopitelnější.
  • Měřicí metody kopírují postupy v reálném výzkumu či laboratoři.
  • Možnost uchování dat pro jejich pozdější rozbor.
  • Díky datalogerům můžete měřit i vyhodnocovat data na jakémkoli místě, třeba během výletu do hor! Nepotřebujete tedy ani prostory laboratoře.
  • SW výborně funguje s interaktivní tabulí SMART Board – vše pak můžete rovnou zobrazit celé třídě a pracovat s výsledky či uložit do počítače pro pozdější zpracování či porovnání.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů