Novinky z BETTu 2024

Jestliže hlavními lákadly loňského ročníku známého londýnského veletrhu byla umělá inteligence a virtuální realita a objevily se také e-sporty, můžeme konstatovat, že letošní ročník tyto trendy jednoznačně potvrdil. U prvních dvou zmiňovaných oblastí se to dalo očekávat, ale nárůst zájmu o kategorii e-sporty mnohé překvapil.

Loňský článek o trendech si můžete připomenout zde, podívejme se letos tedy na téma e-sportů a pak se budeme věnovat zajímavým novinkám jednotlivých výrobců.

E-sporty

Velmi často se setkáváme s mýlkou, kdy se na e-sport pohlíží jako na "hraní her" bez jakékoliv přidané hodnoty. E-sports není gaming. Je to způsob, jak zapojit děti prostřednictvím něčeho, co je baví. Dát jim možnost vyniknout v tom, v čem jsou dobří - a zároveň u nich rozvíjet klíčové kompetence: Kreativitu, Kritické myšlení, Kooperaci, Komunikaci. 

Například týmové hry naučí mladé lidi spolu spolupracovat, vymýšlet komplexní strategie a disciplinovaně trénovat, aniž by na aktivitu jako takovou měla vliv jejich fyzická zdatnost. Díky tomu, že jsou často počítačové hry mnohem složitější než jiný fyzický sport, tak i strategické plánování vyžaduje více analýzy a týmových porad.

Na BETTu měly e-sporty svou vlastní prezentační arénu s přednáškami od rána do večera. Mimo jiné zde zaznělo:

  • E-sports je soutěžení člověka proti člověku prostřednictvím počítače
  • V týmu je více rolí - ne jen samotní hráči - někdo tým vede, plánuje strategii, stará se o sponzory, o sociální sítě, točí videa, fotí...
  • E-sports mohou sloužit jako příprava na povolání

Co si o tom myslíte?