METODICKÉ OKÉNKO ANGLIČTINÁŘE – mizející inkoust

Učíte angličtinu? Na střední škole? Hledáte, jak pomoci svým studentům rychleji se něco naučit a ještě si to užít? Já také. I s pomocí interaktivní tabule.

Pokud potřebujete nějaký nečekaný prvek pro oživení jinak jednotvárných úkolů, použijte mizející inkoust. Je součástí nabídky nástroje Pero – Kouzelné pero. Pero takto zvolené píše, jako jiná pera, ale určitém časovém úseku napsaný text zmizí. Nastavit tento časový úsek můžete ve Vlastnostech – Styly výplně.

 

Drill, drill, drill

Opakování je matka moudrosti. „Drilování“ nedílnou součástí výuky cizích jazyků. A může být zábavné. Požívám ho například při výuce nebo opakování nepravidelných sloves. Na tabuli je napsáno několik sloves v základním tvaru, studenti k nim mají za úkol co nejrychleji a správně dopsat tvary minulého času. Soutěží proti sobě tři skupiny - a to tak, že první skupina postupně vysílá své členy k tabuli a každý napíše jeden tvar. Učitel nebo vybraný student v průběhu plnění úkolu kontroluje, zda jsou slova napsaná správně. Pokud nejsou, musí je dotyčný nebo někdo jiný ze skupiny ihned opravit. Po napsání posledního tvaru se skupina dozví svůj naměřený čas. Učitel ukáže další snímek s jinými slovesy a na řadě je skupina druhá. Poté i třetí. Podobně lze takto opakovat homonyma, spelling, slovotvorbu (tvoření např. podstatných jmen ze sloves) nebo ustálené vazby s předložkami.

 

Jak mít na tabuli stále místo

Zkoušet se musí, ale s interaktivní tabulí je to pro studenta třeba o něco přijatelnější. Využívám mizející inkoust i při opakování a soutěžích nebo tématickém brainstormingu. Mizející inkoust nabízí neustále dostatečný prostor na ploše pro další příspěvky. Nechcete-li však o výtvory přijít, stačí zapnout nahrávání stránky. Objekty sice po daném časovém úseku zmizí, zůstanou ale na ploše, a to neviditelné a uzamčené. Po odemknutí je možné jim v rámci ikony Styly výplně ve Vlastnostech upravit průhlednost.

 

 

Mizející příběh

Mizející inkoust se hodí i k souvislému projevu. Vyprávím krátký příběh a perem ho zároveň s tím maluji. Třídu to nutí dávat pozor, jelikož inkoust brzo mizí a oni vědí, že příběh budou za chvíli reprodukovat oni sami. A navíc, ne každý má dobrou sluchovou paměť, tato forma aktivity pomůže i těm, co potřebují vnímat spíše zrakem. Úkol můžete obměnit i tak, že studenti příběh musí posléze napsat, zapojíte tak všechny studeny najednou.

 

Učíme se s nápovědou

Tento nástroj se mi osvědčil nejen při opakování, soutěžích a zkoušení. Použili jsme ho i při výkladu nové látky. Při spellingu slov, ke kterým se připojí koncovka „-er“. Poté, co třída slyšela výklad a viděla ukázky psaní tvarů 2. stupně přídavných jmen, ukázali jsme si další snímek se seznamem podobných přídavných jmen určených k dalšímu upevnění nové látky. Tvary s koncovkou jsme psali pomocí mizejícího inkoustu. Jelikož ten po chvíli zmizel, znělo zadání následujícího úkolu takto: „Napište teď vy, do svých sešitů tvary těchto slov s koncovkou –er.“ Podobně můžete pracovat s tvary sloves, koncovkou –ing, novou slovní zásobou, tvořením slov z jiných slovních druhů, tvary zájmen.

 

Přeji vám, ať nemizí vaše chuť hledat další inspiraci pro práci s tabulí SMART.

Mgr. Kateřina Jeřábková
Gymnázium Bohumila Hrabala

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů