EdPuzzle ve výuce

EdPuzzle patří stejně jako Canva mezi aplikace, kde mohou materiály vytvářet nejen učitelé, ale i samotní žáci. Princip nástroje je velmi jednoduchý, do již nahraných videí na YouTube, TEDed nebo například Khan Academy lze vkládat nejrůznější otázky a úkoly.

Jedná se tedy o určitou formu videokvízu, podobně jako je tomu u videokvízů v aplikaci BookWidgets. Práce s nástrojem tak podporuje učení u žáků, kteří se raději učí vizuálně, především prostřednictvím sledování krátkých videí.

Otázky, které jsou do videa vkládány, mohou být otevřené, uzavřené, s výběrem možností a sledující na ně musí během sledování videa odpovídat. Žák dostává zároveň okamžitou zpětnou vazbu, zda na otázku odpověděl správně, případně může zhodnotit, proč udělal chybu.

 

Možností využití je několik:

1.      Převrácená třída

Výuka prostřednictvím převrácené třídy často funguje tak, že se žáci učí doma a sami. Díky nástroji EdPuzzle se ale mohou učit ve škole a pracovat vlastím tempem, žáci potřebují pouze vlastní zařízení a sluchátka. V aplikaci budou pracovat se zadanými videi. Když všichni žáci zhlédnou video a splní úkoly, mohou společně prodiskutoval problematické části nebo plnit další úkoly a látku procvičovat.

2.      Rotační model

Třídu můžeme rozdělit do několika menších skupin, každá skupina může postupně navštívit jednotlivá stanoviště, kde jsou na PC, tabletech či iPadech připravená vida v aplikaci. Pokud je jedno ze stanovišť náročnější, může u něj být učitel po celou dobu a poskytovat žákům zpětnou vazbu a podporu.

3.      Společná práce ve třídě

Učitel promítá video na projektoru společně, žáci pak vyplňují úkoly na svých jednotlivých žákovských zařízeních. Toto lze využít například při demonstraci pokusů, pracovního postupu, společných experimentech, například v přírodních vědách.

4.      Domácí úkoly, testy, rozšiřující materiály

Videa s úkoly mohou být také zadávány jako domácí úkoly, testy nebo jako doplňkové či rozšiřující materiály pro žáky, kteří se chtějí dozvědět více nebo naopak si látku potřebují ještě více procvičit.

5.      Vlastní iniciativa žáků

Žáci mohou v rámci svých miniprojektů vytvářet i vlastní vide a úkoly pro své spolužáky a společně tak probírané téma procvičovat.

My bychom přirovnali tento nástroj k funkci videokvízu v BookWidgets, je tedy otázkou ke zvážení, kolik nástrojů chce učitel ve výuce používat. Nicméně doporučujeme si nástroj alespoň jednou vyzkoušet. Úkoly z aplikace lze snadno využívat i v prostředí MS Teams a Google Classroom.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů