Badatelské kluby, EU šablony II a CKP

...aneb rozvoj přírodovědného vzdělávání.

Plánujete využít EU šablony II pro vybavení přírodovědné učebny
a realizaci polytechnického vzdělávání ve výuce přírodních věd i mimo ni? Chcete si osobně vyzkoušet, jak pracovat s digitálními technologiemi při experimentování v hodinách přírodopisu, chemie, fyziky nebo se inspirovat pro badatelské kluby?

Jak už určitě víte další kolo EU šablon je tu a přináší opět nabídku různých aktivit pro rozvoj nejen gramotností, ale také třeba polytechnického vzdělávání. Jedním z nabízených školení jsou také badatelské kluby, na kterém bychom vám chtěli představit koncept hned několika inovativních metod ve vzdělávání - badatelsky orientované výuky (BOV) a problémového vyučování, přičemž nesmí chybět skupinová výuka, bez které se bádání neobejde.

Cílem badatelských klubů je přivést děti k většímu zájmu
o přírodní vědy
s pomocí digitálních technologií a zároveň zábavných pokusů pojatých globálně napříč všemi předměty přírodovědnými, ale i těmi humanitními a některými výchovami (především té výtvarné), , tj. podporující moderní principy vzdělávání v přírodních vědách, tzv. STEAM = Science, Technology, Engineering, Art and Math (spojení vědy, technologií, inženýrství, umění
a matematiky)
.

Na školení vás čeká především inspirace: co by badatelský klub měl obnášet, jak pracovat se žáky, nebo jaké experimenty můžete realizovat. Vyzkoušíte si například pokusy s měřením teploty kolem nás, představíme vám témata jako Voda, co pijeme, nebo Život
v ekosystémech
, a také vás čekají různé konstrukční úkoly, například který materiál je nejlepší pro výrobu termosky.

A se kterou technologií budeme pracovat? Především
s experimentálním systémem PASCO Sensorium
a programem SPARKvue, který je velmi intuitivní a žáci s ním umí prakticky okamžitě samostatně pracovat. O využití PASCO Sensorium a metodách badatelsky orientované výuky najdete více informací také
v tomto článku.

Že uvedenou (nebo jakoukoliv jinou) technologii nemáte? Nevadí! Můžete si ji zapůjčit a bádání v badatelském klubu zahájit. 

Jak vypadá pokus, ve kterém žáci s PASCO Sensorium pracují? Vyzkoušet si to můžete osobně a inspirovat se na pravidelných workshopech škol CKP = Centrech kolegiální podpory, které jsou zapojené do projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů. Více o projektu a nabízených workshopech najdete
na stránkách
ckpprirodnivedy.cz.

Principy BOV lze zapojit také do klasické vyučovací hodiny, a to nejen ve výuce na 2. stupni ZŠ. Inspiraci na několik pokusů s využitím moderních technologií na 1. stupni najdete také v článku Experimenty s PASCO na 1. stupni ZŠ.

Autorka článku je lektorkou systému PASCO a badatelské výuce
s využitím moderních technologií se věnuje již několik let.

Máte zájem o doplňující informace k obsahu školení Badatelský klub? Nehledejte to a zeptejte se :) 
Kontakt: Iva Loužecká, iva.louzecka@gmail.com 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů