Polytechnické vzdělávání s AV MEDIA

V rámci EU Šablon II proběhlo dotazníkové šetření a některé školy zjistily, že by měly posílit polytechnické vzdělávání. Jak by polytechnické vzdělávání ve 21. století mělo vypadat? Kam a jak tento obor do výuky zařadit? Nebude to pro učitele příliš náročné? Otázek je spousta, pojďme se na polytechnické vzdělávání podívat společně.

Cílem polytechnického vzdělávání ve 21. století, integrujícího přírodovědné, technické, ale také environmentální vzdělávání, je rozvíjet u žáků a studentů znalosti a dovednosti v technickém prostředí. Pomáhat dětem vytvářet správné pracovní návyky, které využijí v běžném životě a později i v pracovním prostředí, dále posilovat zájem o technické obory, podporovat kreativitu, touhu tvořit a v neposlední řadě rozvíjet i tzv. soft skills (měkké dovednosti), které jsou nutné pro práci v týmu.
Možností, jak polytechnické vzdělávání zařadit do vzdělávacího procesu, je opravdu hodně, proto jsme pro druhou vlnu šablon připravili semináře, v rámci kterých se můžete s aktivitami polytechnického vzdělávání podrobněji seznámit a na vlastní kůži si je vyzkoušet. Na jaké semináře se tedy můžete těšit?

1) Jak na polytechnické vzdělávání ve 21. století
Úvodní školení, ve kterém si představíme cíle polytechnického vzdělávání na základních školách, ukážeme si možnosti, kam a jak polytechnické vzdělávání nenásilnou formou do výuky zařadit. Představíme si různé možnosti, které jsou dnes dostupné na poli robotiky (robotické hračky, robotické stavebnice, …). Zastavíme se u 3D tisku, vysvětlíme si principy, představíme typy 3D tiskáren a jejich využití ve školách. Jedná se o jakousi ochutnávku, v rámci které účastníci získají přehled o oboru, jeho možnostech a využití ve výuce.

2) Polytechnické vzdělávání a robotické hračky
Robotické hračky jsou v dnešní době jednou z cest jak začít u dětí budovat vztah k technice a robotice už na 1. stupni základní školy. V rámci školení si představíme různé hračky, které jsou dnes dostupné na našem trhu, vyzkoušíme si aktivity, které hravou formou rozvíjí informatické myšlení a posilují schopnost řešit problémy.

3) Polytechnické vzdělávání s robotickými stavebnicemi
Robotické stavebnice mají oproti robotickým hračkám další přidanou hodnotu – podporují manuální zručnost, kreativitu a týmovou spolupráci, která je v dnešní době jednou ze základních kompetencí důležitých k uplatnění na pracovním trhu. Robotické stavebnice umožňují STEAM (spojení vědy, technologií, inženýrství, umění a matematiky) výuku v praxi.

4) 3D tisk v rámci polytechnického vzdělávání
Mezi nové technologie, které se postupně zabydlují na našich školách, patří 3D tisk. V kombinaci s 3D modelováním tato technologie přináší netušené možnosti do výuky na všech typech škol. Seznámíme se s principy 3D tisku, podíváme se, kde se 3D tisk již běžně využívá v praxi, rozeberme si i různé typy 3D tiskáren, které jsou využitelné ve školách.

5) Programovatelné desky jako jedna z cest k polytechnickému vzdělávání
Zajímavou částí polytechnického vzdělávání je spojení chytrých (programovatelných) destiček s běžně dostupnými materiály, jako je papír, karton, gumičky, brčka … Kdo by si nechtěl vyrobit z kartonu robota, který se bude hýbat? Nebo vyrobit vlastní model autíčka, které se dá ovládat? Tento způsob výuky rozvíjí u dětí tvořivost, kreativitu, a je to ukázkový příklad výuky, ve které se prolínají různé předměty, od fyziky a matematiky po výtvarnou výchovu.

6) Badatelsky orientovaná výuka
Jak zapojit přírodovědné pokusy do klasické vyučovací hodiny? Ukážeme si možnosti výuky se senzory PASCO v kombinaci s tradičními pomůckami. Jednoduché experimenty s principy badatelsky orientované výuky, například na téma Teplota kolem nás, mohou do výuky zapojit také učitelé 1. stupně (4. - 5. ročník), nebo všichni, kdo se nebojí využívat přírodovědná témata ve svých předmětech, například v českém nebo anglickém jazyce, protože bádání není pouze o realizaci pokusu, ale také o popisu činnosti nebo představení vybádaných výsledků. 

Polytechnická výchova probouzí v každém dítěti duši konstruktéra
a vynálezce, umožněme dětem společně objevovat, bádat
a zhmotňovat jejich nápady a vize.

Přehled nabízených školení AV MEDIA naleznete již brzy v sekci Vzdělávání - Anotace školení.

Mgr. Štěpánka Baierlová (garant školení Polytechnické vzdělávání)
ZŠ a SVČ Sušice

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů