Nalezeno 4276 výsledků

Žáci si procvičí koncovky sloves v minulém čase.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Podmět, přísudek, rod
Datum vložení: 11.06.2015

Žáci si procvičí pravopis měkkých a tvrdých souhlásek

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Měkké souhlásky, tvrdé souhlásky
Datum vložení: 10.06.2015

Zájmena - výklad, procvičování a třídění zájmen

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ano
Klíčová slova: český jazyk, zájmena, druhy zájmen
Datum vložení: 10.06.2015

Slouží k opakování, procvičení a upevnění učiva o ohebných slovních druzích

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa
Datum vložení: 10.06.2015

žáci se seznamují a procvičují rody podstatných jmen

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ano
Klíčová slova: podstatná jména, rod mužský, ženský, střední
Datum vložení: 09.06.2015

Seznámení se základními způsoby obohacování slovní zásoby.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ano
Klíčová slova: slovotvorba, odvozování, skládání, zkracování, metafora, metonymie, sousloví, přejímání, neologismy, antonyma, synonyma, přejatá
Datum vložení: 09.06.2015

Vyhledávání podmětu a přísudku

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: podmět, přísudek, koncovky příčestí minulé
Datum vložení: 07.06.2015

Žáci se seznámí s rozdělením souhlásek na tvrdé a měkké, vyhledávají tvrdé a měkké slabiky v textu, tvoří slova obsahující tvrdé a měkké slabiky, doplňují i/y do slov.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ano
Klíčová slova: tvrdé a měkké souhlásky, tvrdé a měkké slabiky
Datum vložení: 03.06.2015

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů