Nalezeno 1890 výsledků

DUM slouží k procvičení tématu Historie života na Zemi s použitím SMART response. Je však zamýšlen jako součást komplexnějšího opakovacího celku.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: paleontologie, geologický čas, pravěk, dinosauři, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory
Datum vložení: 08.03.2016

DUM je určený k výkladu i procvičování cizokrajných ekosystémů. Žáci pochopí rozdělení krajiny v závislosti na podnebí. Zopakují si typické zástupce těchto biomů.

Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení - PK Př - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Přírodopis
Výzva 51: ne
Klíčová slova: prales, savana, step, prérie, pampa, poušť, polární pustina, moře, tajga, tundra
Datum vložení: 29.02.2016

DUM slouží k popsání a procvičení hlavních znaků jednoděložných a dvouděložných rostlin

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: LAT - Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s interaktivní tabulí, výstup ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: jednoděložné rostliny, dvouděložné rostliny, krytosemenné rostliny
Datum vložení: 28.01.2016

Materiál je určen k výkladu, procvičení a ověření učiva na téma typy listů podle okraje čepele. Je vhodný i pro samostatnou práci na žákovských zařízeních.

Poznámka hodnotitele: PK Př - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Přírodopis, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: celokrajný, zubatý, laločnatý, kracovitý, pilovitý, vroubkovaný, čepel listu
Datum vložení: 19.06.2015

Jednoduchým způsobem DUM vysvětluje význam, stavbu, funkci nukleových kyselin

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Inspirace - PK Př - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Přírodopis
Výzva 51: ano
Klíčová slova: DNA, RNA, nukleové kyseliny, šroubovice, chromozóm, aminokyseliny
Datum vložení: 17.06.2015

Stavba a význam stonku

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: PK Př - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Přírodopis, výstup ze školení, inspirace
Výzva 51: ano
Klíčová slova: stonek, stavba, bylina, dřevina, lodyha, stvol, oddenek, stéblo
Datum vložení: 16.06.2015

Výuka a procvičování stavby rostliny

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ano
Klíčová slova: Stavba rostliny, stonek, kořen, list
Datum vložení: 11.06.2015

slouží k seznámení a ověření znalostí tématu dýchací soustava člověka

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: INSPIRACE - zdroj ze školení PK Př
Výzva 51: ano
Klíčová slova: dýchání, člověk, plíce, dýchací cesty, průdušky
Datum vložení: 26.05.2015

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů