CZ16C - Cizí jazyky

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzdělávání. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti výuky cizích jazyků na 1. i 2. stupni ZŠ a napříč předměty.

Cílem školení je seznámení pedagogických pracovníků s metodou CLIL, prohlubování znalostí práce s interaktivní technikou, nastínění využívání cloudových řešení ve vzdělávacím procesu. Dále pak rozvinutí schopností práce s interaktivními technologiemi.

Doporučený digitální obsah:
Oxford University Press Nakladatelství Fraus – licence Flexibooks, Fred

Program setkání

Školení je rozděleno do 4 bloků:

 • Úvod, jak naučit žáky se učit cizí jazyky  + Využití interaktivní techniky ve výuce jazyků (4 hodiny)          
  Seznámení s koncepcí školení, obsahovými náplněmi jednotlivých části a formou jejich realizace. Dále jak využívat interaktivní techniky ve výuce cizích jazyků, zejména pak
  s používáním nástrojů sloužících k tvorbě cvičení pro zlepšování cizojazyčné výuky. Primárně se tento blok bude věnovat nástrojům SMART Výukového softwaru, a to zejména grafickému a metodologickému zpracování prezentací s ohledem na současné potřeby výchovně vzdělávacího procesu. 
      
 • CLIL přirozené použití cizího jazyka - jak na to? (4 hodiny)
  Cílem bloku je seznámit pedagogické pracovníky s metodikou CLIL.  Jak obsahově a jazykově integrovat cizí jazyk
  v nejazykových předmětech. Formou praktických ukázek navedeme pedagogy ke správnému užívání této metody. Součástí bloku budou praktické ukázky využití metody CLIL v mezipředmětových vztazích, tedy využití cizích jazyků v oblastech, které primárně cizí jazyk nevyužívají.      

 • Interaktivní učebnice a jejich doplňky (4 hodiny)
  Seznámení s nejrozšířenějšími interaktivními učebnicemi na českém trhu, jak je využívat a zapojit do výuky. Budeme se věnovat interaktivním učebnicím od předních českých vydavatelů učebnic, zejména pak od nakladatelství FRAUS, přičemž ovšem nebudeme opomíjet další nakladatelské domy
  a jejich učebnice.

 • Cloudová řešení pro výuku cizích jazyků (4 hodiny)
  Využívání cloudových služeb, zejména Google aplikací pro vzdělávání k projektovému vyučování a při řešení domácích úkolů. Učitelé se naučí jak vhodně zakomponovat aplikace do výuky jejich výhody a nové možnosti, které jim tato řešení přinášejí.

Poznámka

Vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT pro potřeby EU šablon ZŠ a MŠ.

Osvědčení o absolvování školení obdrží účastník po absolvování plného rozsahu školení, tzn 16 hodin (4 bloky školení).