Nalezeno 23 výsledků

ŠKOLENÍ JE URČENO POUZE PRO Základní škola Kralovice

Vzdělávací cíl: Představením interaktivní tabule SMART Board (dále SB) jako prostředku k dosažení cíle výuky. Rozvíjet schopnost učitele aplikovat jeho metodické dovednosti na nových technologiích a rozvíjet různé metody výuky s interaktivní tabulí SB. Zvládnout multimediální možnosti tabule tak, aby interaktivní tabule SB byla využívána kvalitně k podpoře výuky. Poskytnout pedagogům přehled o doplňujících internetových a softwarových aplikacích k rozvoji jejich výuky. Přizpůsobit práci se SB tak, aby při přípravě na vyučovací hodinu šetřila čas a práci pedagoga. Didakticky využívat jednotlivé nástroje interaktivní tabule SB v jednotlivých fázích vyučovací hodiny. Osvojovat si nástroje interaktivní tabule SB.

Místo konání: Základní škola, Kralovice, Nová 730
Délka: Půldenní
Cena: 1 000 Kč s DPH
30.08.2019

ŠKOLENÍ JE URČENO POUZE PRO Základní škola Otevřená

Skupinová výuka je v dnešní době často skloňovaným pojmem. Dá se říci, že každý učitel se ji do svých hodin snaží zařazovat. Je dobré si uvědomit, že díky skupinové práci žáci získávají dovednosti, které často označujeme jako měkké dovednosti (soft skills). Ve školském prostředí je známe pod pojmem dovednosti pro 21. století a patří k nim schopnost komunikovat a kooperovat, řešit problémy a vyjednávat o nich, schopnost plánovat, organizovat a také nezbytná schopnost sebereflexe. To vše je postavené na aktivním přístupu žáků k procesu (sebe)vzdělávání. Obecně je můžeme pojmenovat jako kompetence v oblasti chování. Nenásilnou formou se díky skupinové výuce rozvíjí čtenářská gramotnost, především v oblasti ověřování a práce s informacemi. Vzdělávacím cílem tohoto školení je zkouška a nácvik, jak je jednoduché pomocí skupinové práce nenásilně rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků, tj. podpořit rozvoj dovednosti čtení, psaní a porozumění čtenému. Školení je tedy zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daném tématu a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ. Školení seznámí účastníky s různými možnostmi skupinové výuky, s jejími principy, rolemi žáků i učitele ve třídě. Nabídne účastníkům praktické ukázky a aktivní trénink různých forem skupinové práce a možnosti dělení na skupiny. Účastníci školení si kromě klasických forem práce s papírem a tužkou vyzkouší možnosti zapojení ICT.

Místo konání: Základní škola, Brno, Otevřená 20a
Délka: Celodenní
Cena: 1 800 Kč s DPH
30.08.2019

ŠKOLENÍ JE URČENO POUZE PRO Základní škola Otevřená

Čtenářská dílna je systém práce vedoucí k rozvoji a podpoře čtenářství. Obsahuje souhrn metod, které se navzájem doplňují, prolínají a současně respektují potřeby čtenářů, jejich schopnosti a dovednosti. Jak založit čtenářskou dílnu? Jak probíhá čtenářská dílna, a jaká jsou její pravidla? Učitelé si vyzkouší aktivity, které jsou vhodné pro žáky 1. i 2. stupni. Zapojení všech žáků pomocí SMART Výukového softwaru.  Zaměření na specifika čtenářství na 1. i 2. stupni ZŠ, jak vedeme žáky ke kritickému myšlení, tvorba pravidel pro zakládání čtenářských dílen, uspořádání tříd. Metody podporující nácvik čtení – párové čtení, střídavé čtení, čtení s předvídáním aj. Cílem školení zaměřeného na čtenářské dílny je rozvíjení vědomého čtenářství a vytváření kladného vztahu k vlastní četbě, motivace pro celoživotní učení. Ukázat učitelům a následně i jejich žákům, že čtení je základ, bez kterého se nikdo neobejde. Nabídnout učitelům širokou škálu metod a aktivit, které budou pro žáky atraktivní a zajímavé, a čtení se tak pro ně stane příjemných zážitkem. Pomocí zapojení interaktivních technologií do čtenářské dílny se přiblížit žákům a ukázat jim, že čtení má svoje místo i dnešních digitálním světě. Účastníkům školení budou předány konkrétní příklady aktivit pro čtenářské dílny, dojde tak k rozšíření znalostí a dovedností nejen učitelů, ale i jejich žáků.

Místo konání: Základní škola, Brno, Otevřená 20a
Délka: Celodenní
Cena: 1 800 Kč s DPH
02.09.2019

ŠKOLENÍ JE URČENO POUZE PRO ZŠ Liberec, Kaplického 1.část

Školení je určeno pro středně pokročilé a pokročilé uživatele – vše prakticky s důrazem na učitelskou praxi – konkrétně, prohlížeč, export a import, motivy a vzhled, zarovnání, kapátko, tabulky, animace, můj obsah, 3D objekty, strukturování stránek, vytahovací záložky, videozáznam, YTB přehrávač, bloky, tvůrce cvičení, nahrávání stránky, pravidla vzhledu, aktivity LAB a cloud, další galerie, on-line řešení, aj. Školení propojuje inovativní přístup ke vzdělávacímu obsahu s rozvojem klíčových kompetencí žáků, a to zejména kompetencí pro řešení zadaných úkolů vlastními postupy. Účastníkům školení budou předány nejenom znalosti práce s ICT, ale i konkrétní příklady vhodného využití ICT při výuce. Dojde tak k rozšíření znalostí a dovedností nejenom pedagogů, ale i žáků v oblastech využití moderních didaktických pomůcek, vzdělávacích prostředků a online nástrojů ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřeném na podporu rozvoje využití ICT ve všech předmětech.

Místo konání: Základní škola, Liberec, Kaplického 384
Délka: Celodenní
Cena: 1 800 Kč s DPH
02.09.2019

Tato registrace je předběžná - zařazení do pilotní skupiny či na seznam náhradníků Vám bude potvrzeno do konce září.

Místo konání: Hotel Jezerka, Seč
Délka: Vícedenní
Cena: Zdarma
16.11.2019

Tato registrace je předběžná - zařazení do pilotní skupiny či na seznam náhradníků Vám bude potvrzeno do konce listopadu.

Místo konání: Praha - bude upřesněno
Délka: Vícedenní
Cena: Zdarma
11.01.2020

ŠKOLENÍ JE URČENO VÝHRADNĚ PRO ZŠ ALOISINA VÝŠINA, LIBEREC.   Dozvědět se, zda jsme byli při výuce úspěšní, je jedním ze základních kamenů pedagogické činnosti. Zpětná vazba je důležitá nejenom pro ohodnocení práce žáků, ale i pro získání informací o tom, které části vyučované látky je pro žáky složitá, co jim dělá potíže a soustředit se tak cíleně na zlepšení dovedností a znalostí žáků. A k tomu se výborně hodí SMART Výukový software: SMART response 2. odpovědní systém, stejně jako SMART lab, propojuje žákovská zařízení se zařízením učitele – většinou s interaktivní tabulí SMART Board. Spuštěný soubor s hlasováním ukazuje okamžitý stav odpovědí a po ukončení hlasování jeho výsledky vyhodnotí. Žáci uvidí výsledky na svých zařízeních, pedagog na interaktivní tabuli – a ještě je možné výsledky exportovat do souboru ve formátu MS Excelu.

Místo konání: Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642
Délka: Celodenní
Cena: 1 800 Kč s DPH
16.03.2020
-
23.04.2020

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů