Nalezeno 16097 výsledků

Slouží k procvičování i ověřování dovednosti násobit i dělit třemi a čtyřmi, řadit násobky tří a čtyř.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: násobení, dělení, třemi, čtyřmi
Datum vložení: 09.03.2016

Seznámení se slovními druhy a jejich následné procvičování

Předmět: Český jazyk
Autor: Eva Nová
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
Datum vložení: 08.03.2016

Třídění a určování slovních druhů

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Slovní druhy, ohebné, neohebné
Datum vložení: 07.03.2016

Tento materiál poukazuje na významné památky v okolí školy.

Předmět: Prvouka
Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení - SNB2 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - úroveň MÍRNĚ POKROČILÝ
Výzva 51: ne
Klíčová slova: mapa, budovy, památky, škola, response
Datum vložení: 26.02.2016

Učivo o rostlinách ve 3.ročníku

Předmět: Prvouka
Výzva 51: ne
Klíčová slova: rostlina, ovoce, zelenina, hospodářské plodiny, kořen, stonek, list, květ, plod
Datum vložení: 24.02.2016

Tento materiál slouží žákům 4. ročníku k seznámení s podstatnými jmény rodu mužského životného a neživotného a k seznámení se se zařazováním podstatných jmen rodu mužského ke vzorům.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Rod mužský životný a neživotný, vzory pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce
Datum vložení: 23.02.2016

Procvičování ČJ

Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení - PK 1st. - Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ
Výzva 51: ne
Klíčová slova: inspirace
Datum vložení: 21.02.2016

Mluvnické kategorie sloves pro 3.ročník ZŠ

Výzva 51: ne
Klíčová slova: sloveso, osoba, číslo, čas, infinitiv
Datum vložení: 21.02.2016