Nalezeno 16100 výsledků

Procvičování sloves pro 3.ročník hravou formou

Výzva 51: ne
Klíčová slova: sloveso, osoba, číslo, čas, infinitiv
Datum vložení: 21.02.2016

Práce je zaměřená na čtení čísel větších než milion a práce s nimi. Zápis, porovnávání, zvuková stopa, řazení podle velikosti. Mezipředmětový vztah - vazba na Vlastivědu.

Poznámka hodnotitele: Inspirace ze školení - SNB3 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - úroveň STŘEDNĚ POKROČILÝ
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Kontinent, rozloha, počet obyvatel, milion, miliarda, statisíce, svět
Datum vložení: 19.02.2016

DUM slouží pro použití při zápisu do první třídy

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení SNB34
Výzva 51: ne
Klíčová slova: zápis, prostorová orientace, pozornost, počet
Datum vložení: 17.02.2016

Žáci se seznamují se zástupcem ekosystému vod - kaprem obecným, popisují části těla, skládají puzzle, seznamují se s vývojovým stadiem ryb, vyhledávájí info na internetu, třídí a sestavují pojmovou mapu

Poznámka hodnotitele: Nádherně zpracované
Výzva 51: ne
Klíčová slova: ekosystém vod, kapr obecný, popis, puzzle, vývojová stadia ryb, vyhledávání na internetu, pojmová mapa
Datum vložení: 16.02.2016

Procvičení vzorů rodu středního pomocí hlasovátek respons.

Poznámka hodnotitele: Zdroj ze školení RES
Výzva 51: ne
Klíčová slova: hlasování, respons, vzory středního rodu, podstatná jména
Datum vložení: 11.02.2016

Práce s ohebnými slovními druhy, určování, třídění, tvoření

Výzva 51: ne
Klíčová slova: slovní druhy, určování, tvoření
Datum vložení: 01.02.2016

DUM slouží k výuce matematiky v 1. ročníku. Jedná se shrnující procvičení početních operací (+, -) a rozkladu čísel sedm a osm.

Poznámka hodnotitele: SNB4 - Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - úroveň POKROČILÝ, výstup ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: sedm, osm, plus, mínus, rozklad, číselná osa, orientace
Datum vložení: 01.02.2016

Vyvození a procvičení hlásky a písmena R

Poznámka hodnotitele: LAT - Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s interaktivní tabulí, výstup ze školení
Výzva 51: ne
Klíčová slova: hláska, písmeno, slabika, slovo, pochopení významu těchto slov
Datum vložení: 29.01.2016