Nalezeno 86 výsledků

Žáci tvoří slova pomocí předpon a příponových částí. Uvědomují si stavbu slova a tvoření slov. Rozpoznají slova příbuzná.

Datum vložení: 11.08.2017

Poznámka hodnotitele: SN 17, součástí je SN lab

: Žák charakterizuje a rozliší živočichy našich lesů formou hry.

Datum vložení: 01.08.2017

Formou hry riskuj poznává základní byliny na louce. Odliší rostlinu jedovatou od léčivé. Orientuje se v pojmu louka.

Datum vložení: 01.08.2017

Zábavnou formou si žáci osvěžují znalosti o neživé přírodě.

Datum vložení: 11.07.2017

Procvičování násobení a dělení zábavnou formou.

Datum vložení: 01.07.2017
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Pozná zástupce bezobratlých a obratlovců žijících na louce. Pozná a roztřídí je podle určitých znaků.

Datum vložení: 01.07.2017
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Roztřídí některé živé organizmy podle nápadných určujících znaků, zařadí živočichy do známého prostředí, doplní potravní řetězec.

Datum vložení: 25.06.2017

Žáci si uvědomí význam slov jazyk a ostatních vyjmenovaných slov po z.

Datum vložení: 18.06.2017

Poznámka hodnotitele: Obsahuje nástroje LAB (je potřeba verze softwaru 15 a výše)
SMART Notebook/SMART Notebook 11

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů