Nalezeno 85 výsledků

: Žák charakterizuje a rozliší živočichy našich lesů formou hry.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: datel, kukačka, liška, prase divoké, říje
Datum vložení: 01.08.2017

Formou hry riskuj poznává základní byliny na louce. Odliší rostlinu jedovatou od léčivé. Orientuje se v pojmu louka.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: byliny léčivé, jedovaté, obilniny, trávy
Datum vložení: 01.08.2017

Zábavnou formou si žáci osvěžují znalosti o neživé přírodě.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: horniny, nerosty, Slunce, voda, vzduch
Datum vložení: 11.07.2017

Procvičování násobení a dělení zábavnou formou.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: malá násobilka, dělení se zbytkem, písemné násobení a dělení
Datum vložení: 01.07.2017

Pozná zástupce bezobratlých a obratlovců žijících na louce. Pozná a roztřídí je podle určitých znaků.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Výzva 51: ne
Klíčová slova: včela, saranče, ještěrka, vrabec, sysel
Datum vložení: 01.07.2017

Roztřídí některé živé organizmy podle nápadných určujících znaků, zařadí živočichy do známého prostředí, doplní potravní řetězec.

Výzva 51: ne
Klíčová slova: Obratlovci, bezobratlí, masožravci, býložravci, všežravci.
Datum vložení: 25.06.2017

Žáci si uvědomí význam slov jazyk a ostatních vyjmenovaných slov po z.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Obsahuje nástroje LAB (je potřeba verze softwaru 15 a výše)
Výzva 51: ne
Klíčová slova: brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně
Datum vložení: 18.06.2017

Žáci třídí slovní druhy dle jejich ohebnosti. Ověřují si své poznávací znalosti. Pomocí příběhu postupně překonávají překážky.

SMART Notebook/SMART Notebook 11
Více
Poznámka hodnotitele: Obsahuje nástroje LAB (je potřeba verze softwaru 15 a výše)
Výzva 51: ne
Klíčová slova: ohebná, neohebná slova
Datum vložení: 15.06.2017

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů