Výklad učiva, procvičení a ověření znalostí (Response VE) o časové přímce

Předmět: Dějepis
Výzva 51: ne
Klíčová slova: Historická období, přímka, letopočet
Datum vložení: 03.05.2015