Zprávy o realizaci pro ŠABLONY I

MŠMT na svých stránkách upozorňuje na důležité změny pro příjemce dotace ve výzvě Šablony I a to jak pro MŠ, ZŠ, SŠ nebo VOŠ

1. Došlo k doplnění Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu výše snížení šablony. Důvodem snížení šablony může být uplatnění ošetřování člena rodiny (OČR) – od 1. dne v personální šabloně nebo uplatnění pracovní neschopnosti (PN) od 15. dne v  personální šabloně. Snížení šablony (aktivity) je možné vykazovat ve zprávách o realizaci (ZoR) od ledna 2018. Na listě  „Výpočet OČR_PN od 15. dne“ je uvedena tabulka, pomocí které škola vypočte výši šablony. Tabulka po zadání požadovaných údajů vypočítá, jak velký úvazek je pracovníkovi krácen a jakou výši šablony je za daný měsíc možné uplatnit v ZoR v IS KP14+.  Nejnižší možné krácení je 0,1 úvazku, protože to je nejmenší jednotka práce schválená pro projekty zjednodušeného vykazování.  Na listě „Krácení šablon“ je uveden bližší postup pro výpočet krácené šablony.

Odkaz na přílohy pro SŠ, VOŠ: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol

Odkaz na přílohy pro MŠ, ZŠ: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

 

2. Odbor administrace zjednodušených projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání analyzuje nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzev 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Do analýzy je zahrnuto více než 700 zpráv o realizaci. Z předběžných výsledků vyplývá poměrně velká chybovost. Nejčastěji příjemci ve zprávě nedokládají všechny požadované dokumenty. Možná nejvíce opomíjeným dokumentem je náplň práce. Příjemci také zapomínají uvádět ve smlouvách registrační číslo projektu a název projektu. Další nedostatky se objevují například při dokládání třídních knih u šablony Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a Čtenářský klub pro žáky ZŠ. V průběhu ledna 2018 budou pro příjemce připraveny podrobnější informace k častým chybám, které by měly přispět ke snížení počtu nedostatků ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů.

Odkaz na celý článek najdete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/probiha-analyza-castych-chyb-ve-zpravach-o-realizaci

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů