Výzva na ŠABLONY II - rozdíly od ŠABLON I

Pokračujeme dále v rozboru nové výzvy Výzva Šablony II, tedy přesně: 02_18_063 méně rozvinuté regiony a 02_18_064 více rozvinuté regiony (hl. město Praha)

A jaké jsou rozdíl mezi výzvami Šablony I a Šablony II?

Všeobecně řečeno:

 • Rozšíření počtu oprávněných žadatelů - nově určeny také pro základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání
 • Snížení minimální výše celkových výdajů z 200 000 Kč na 100 000 Kč
 • Navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ - 300 000 Kč
 • Nově zařazené šablony (např. projektové dny, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, školní kariérový poradce na ZŠ, aktivity rozvíjející ICT ve školách) ty projdeme v dalším článku.

 

Nyní ty novinky, která Vám žadatelům usnadní realizaci:

Naplnění bagatelní podpory (24 hod)  není povinné! - Zapojené osoby do vzdělávání nemusí projít žádným minimálním počtem hodin vzdělávání (spolupráce), jak tomu bylo u Šablon I (24 hodin)

 

Personální šablony:

a. Snížení úvazku na 0,1 (u všech šablon kromě psychologa) – jiné výpočty výstupového indikátoru

b. Odstranění podmínky min. 12 měsíců práce, můžete personální šablonu vzít na kolik měsíců potřebujete

c. Sociální pedagog: rozšíření kvalifikace: VOŠ vzdělání v oblasti sociální práce (dle zákona č. 108/2006 Sb. – pozice sociální pracovník)

d. Doplnění možnosti řešení OČR/PN od 15. dne

 • Zastoupení jiným pracovníkem na dny nepřítomnosti (splnění kvalifikačních požadavků, uzavření smlouvy/DPČ/DPP)
 •  Náhrada celého měsíce chybějícím pracovníkem (úprava smlouvy/DPČ/DPP)
 •  Snížení vykazované splněné šablony o dny nepřítomnosti (dle Kalkulačky indikátorů ZoR)

Viz Přehled šablon a jejich věcný výklad – kap. 7.2

e.       Školní asistent –lze využit výjimky v kvalifikaci:

Obecně z Šablon I platí - že kvalifikační požadavky na tuto pozici musí osoba na tuto pozici splňovat nejpozději v den nástupu

Výjimka – školní asistent!!!! Můžete zaměstnat nekvalifikovaného pracovníka na tuto pozici, pokud:

škola doloží, že se skutečně snažila o zaměstnání kvalifikovaného pracovníka, což doložite min. 1 inzerátem a min. 1 kontaktem na úřad práce, a to min. 30 dnů před zaměstnáním nekvalifikovaného pracovníka. (díky možnosti využití dle §22 odst. 7 zákona o pg. pracovnících a jeho výkladu ČŠI).

Nekvalifikovaný pracovník musí získat kvalifikaci do roka od nástupu na danou pozici pro účely výzvy Šablony II. a tyto šablony se dokládají do ZoR: až spolu s doložením získané kvalifikace . Vše najdete viz Příloha č. 3 – kap. 7.2.

 

Šablony stávající - změny

 • DVPP individuální:

                     a) 1 šablona = 8 hodin, šablona je volena násobně dle počtu hodin trvání kurzu

                     b) pro jeden kurz lze zvolit max. 10 šablon

                     c) šablonu není nutné volit do maximálního možného násobku hodin trvání kurzu

                     d) Rozšíření variant

                     e) Varianta e) inkluze – není možná změna aktivity (jiný SC)

 •  Sdílení zkušeností – odstraněn výstup dohoda mezi školami – postačí záznam;
 • Tandemová výuka, spolupráce s odborníkem – není nutné dokládat skeny TK v ZoR (postačí seznam hodin v záznamu), pro KnM zůstává;
 • Šablony spolupráce – úprava možných spolupracujících subjektů, rozšíření variant – dle typu šablony;
 • Pedagog z jiné školy/student – možno pro všechny žadatele bez ohledu na velikost;
 • Rozšíření tematického zaměření klubů - nové kluby: komunikace v cizím jazyce ,badatelský, občanského vzdělávání a demokratického myšlení.
 • Supervize/mentoring/koučink + změna v kvalifikaci – pracovník nebyl kmenovým pracovníkem daného subjektu minimálně 1 rok před startem aktivity

 

Všechny podklady výzvy najdete na těchto stránkách MŠMT.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů