Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

31.10.2018 MŠMT zveřejnilo finální verzi výzvy, jejímž cílem je propagovat inovativní metody výuky za pomoci digitálních technologií a šířit příklady dobré praxe ve školách. Prostřednictvím projektů v jednotlivých aktivitách by mělo dojít nejen ke zkvalitnění školní výuky v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení, ale i k zajištění metodické a technické podpoře pro využití digitálních technologií ve výuce prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Výzva a nové projekty chtějí podpořit inovace výuky např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo pomocí nově vytvořených digitálních vzdělávacích zdrojů, ve kterých budou využity primární zdroje kulturních/paměťových institucí, science center a ekocenter.

 

Jaké aktivity jsou podporovány a jaká je jejich alokace?

Všechny projekty musí povinně obsahovat dvě aktivity - povinnou aktivitu a povinně volitelnou aktivitu. Povinná je aktivita č. 1 (Řízení projektu), k ní si žadatel dále vybere jednu povinně volitelnou aktivitu z aktivit č. 2 až 5.

Povinná aktivita

  • Aktivita č. 1 - Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity

  •  Aktivita č. 2 - Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů, alokace na aktivitu: 100 mil. Kč
  •  Aktivita č. 3 - Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s dalšími institucemi (kulturními/ paměťovými, ekologickými či   vědeckými centry), alokace na aktivitu: 110 mil. Kč
  •  Aktivita č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol, (vzdělávání pedagogů),alokace na aktivitu: 140 mil. Kč
  •  Aktivita č. 5 - Šíření příkladů dobré praxe škol, alokace na aktivitu: 150 mil. 

 

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

  • Děti MŠ a žáci ZŠ, SŠ
  • Pedagogičtí pracovníci škol (včetně vedoucích pedagogických pracovníků)

 

Rádi bychom znali Váš názor na tuto výzvu. Věnujte nám, prosím, chvilku a zašlete odpovědi na jednoduché otázky:

1) Která z aktivit by Vaši školu oslovila?

2) Kde si myslíte, že byste mohli a chtěli s námi spolupracovat?

Své názory můžete zasílat na ivana.meliskova@avmedia.cz

 

Zdroj a více podrobností o výzvě najdete ZDE.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů