Vektor sem, vektor tam

Nedávno jsem zvala všechny zájemce na společné online setkání tří středních škol
s jejich náhledy na použití vektorů. Akce se povedla na tři jedničky – a ne jenom proto, že se uskutečnila 1. 11. Tentokrát nám do karet hrály všechny okolnosti.

Technika
Setkání se uskutečnilo prostřednictvím videokonferenčního systému SMART Bridgit.
A ačkoli se někdy stane, že nás technologie trochu potrápí, tentokrát nedošlo
ani ke zpožďování přenosu, videokamery běžely bez zaváhání, zvuk ani na chvíli nezakolísal.

Čas
I s touto fyzikální veličinou nenastal žádný problém. Je vidět, že poctivá příprava
na networkingovou akci a zkušenosti dělají své. Velmi často se mluvčí snaží předat co nejvíce informací a zkušeností, kterých nabyli při přípravě a chtějí zmínit co nejvíce aspektů svého tématu. To je pak provázeno zpožděním pro další mluvčí.
Ale i dodržení časových limitů je nutné se učit. Tentokrát si troufnu tvrdit, že vše klaplo na vteřinu. Zvláště pak bych chtěla pochválit pražskou SPŠ, která se podobné aktivity účastnila poprvé.

Téma
Zvolené téma, tedy vektory, bylo blízké všem třem aktivně zúčastněným školám.

Žáci Gymnázia Jihlava nám pojem vektor vysvětlili v obecné rovině. Názorně předvedli, jak se s vektory počítá, jaké operace s nimi lze dělat.

Žáci SPŠ stavební J. Gočára, Praha navázali na  tuto myšlenku a ukázali, jak důležité je umět použít vektory ve stavebnictví. Vždyť přeci každá stavba musí odolat různým silám z různých směrů.

Praktické využití vektorů předvedli i žáci třetího ročníku SPŠ Česká Lípa, tentokrát
ve strojírenství. Zmínili šrouby, hřídele a my už teď všichni víme, že žádná vrtačka, pila, bruska či míchačka bez správného využití vektorů při jejich konstrukci prostě fungovat nebude.

Na závěr bych si dovolila poděkovat nejenom všem mluvčím, ale i paním učitelkám, které je vedly, pomáhaly jim a také zprostředkovaly online spojení všech škol. Aničce Dravecké a Hance Vaněčkové.

Ačkoli máme aktivitu Vektor sem, vektor tam za sebou, už teď se můžete spolu se mnou těšit na akce další. Na 28. 2. 2019 připravujeme (opět i s nabídkou pro všechny zájemce) setkání s názvem Safra, fraktál? Brzo se na portálu veskole.cz objeví článek, který vás bude lákat na opravdu úžasné téma fraktálů a současně s ním i možnost se přihlásit k online sledování všeho, co středoškoláci objeví o fraktálech. A pokud vás zaujalo naše vektorování, chystáme pro vás pokračování v podobném duchu. Naším dalším tématem budou kružnice a kruhy.

Mgr. Hana Ulíková, SPŠ Česká Lípa

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů