Šablony pro ZŠ, MŠ II - Co vás může zajímat?

Máme pro vás opět pár nejčastějších otázek a odpovědí. 

1) Máme podanou projektovou žádost do výzvy Šablony II již více než dva měsíce a dle informací z konzultační linky doposud není ukončeno její hodnocení. Termín zahájení realizace máme nastaven na 1. 9. 2019. Pokud nebudeme mít žádost schválenou, můžeme začít realizovat v nastaveném termínu?

Ano, můžete. Finanční prostředky určené na výzvu Šablony II umožňují, aby byly podpořeny projekty podané všemi oprávněnými žadateli.

Z hlediska času jsou způsobilé takové výdaje, které vznikly od data zahájení fyzické realizace projektu. Pokud byly aktivity zahájeny a ukončeny a výstupy dosaženy v době realizace projektu, má se za to, že také s nimi související výdaje jsou z hlediska času způsobilé. Nejdříve možné datum zahájení fyzické realizace projektu je datum předložení žádosti o podporu. Od tohoto data je možné projekt začít fyzicky realizovat, a to bez ohledu na skutečnost, zda již byla žádost o podporu schválena či nikoli. Zároveň platí, že datum zahájení fyzické realizace projektu musí být vždy první kalendářní den v měsíci.

Pokud žadatel splňuje definici oprávněného žadatele vymezeného ve výzvě a zároveň podal žádost o podporu v předepsané formě, tj. prostřednictvím IS KP14+, nemusí se obávat, že žádost o podporu nebude schválena. Všechna ostatní hodnotící kritéria jsou opravitelná. V případě zjištění nedostatku v procesu hodnocení bude žadatel vyzván k opravě vad.

Zároveň Řídicí orgán OP VVV zdůrazňuje, že hodnocení podaných žádostí o podporu a proplácení zálohových plateb ve výzvě Šablony II je prioritní činností Odboru administrace zjednodušených projektů.

 

2) V projektu Šablony II nám byl právě vydán právní akt. Do žádosti jsme uvedli, že naplníme indikátor 6 00 00. Budeme se muset znova registrovat do systému IS ESF 2014+, když už jsme jako příjemce v systému pracovali v souvislosti s projektem Šablony I?

Pokud již má osoba v IS ESF 2014+ aktivní uživatelský účet a přidělenou roli hlavní zástupce příjemce/zástupce příjemce, pak při převzetí dalšího projektu, pro který je tato osoba v MS2014+ evidována, do IS ESF 2014+ opětovnou aktivaci již neprovádí. IS ESF 2014+ tuto osobu připojí k nově převzatému projektu, o čemž je osoba informována e-mailem. Každý uživatel se tedy registruje do systému IS ESF 2014+ vždy pouze jednou, a to bez ohledu na operační program nebo počet přiřazených projektů.

V případě, že daná osoba nemá zřízen aktivní přístup v IS ESF 2014+, provede IS ESF 2014+ automaticky registraci nového uživatelského účtu a odešle do datové schránky subjektu příjemce zprávu s odkazem a dočasným 16-místným aktivačním kódem pro aktivaci uživatelského účtu. Zároveň bude odeslán

e-mail s vygenerovaným dočasným ověřovacím 8-místným kódem. Platnost těchto kódů je 20 dní, po jejich vypršení je nutné požádat o prodloužení platnosti a to výhradně formou interní depeši na technickou podporu.

Veškeré informace jsou uvedeny v Uživatelské příručce IS ESF 2014+, verze 1.3, od str. 8, dostupné na odkazu: https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1018226.htm?a=1 .

 

3) Založili jsme první zprávu o realizaci pro projekt Šablony II. Na záložce „Informace o zprávě“ se v poli „Sledované období od“ objevilo datum zahájení neodpovídající skutečnosti. Máme toto datum upravit?

 Ano, pole je nutné aktualizovat.

Pole „Sledované období od“ a „Sledované období do“ je nezbytné editovat dle skutečnosti. Pole „Sledované období od“ je načteno automaticky datem podpisu právního aktu. Pole je nutné aktualizovat dle data skutečného zahájení fyzické realizace projektu. Do pole „Sledované období do“ příjemce u první zprávy o realizaci uvádí konec prvního sledovaného období, tj. poslední den 8. měsíce od začátku realizace projektu.

 

Zdroj: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dotazy.htm

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů