Rozvoj sebehodnocení a vrstevnického hodnocení v jazykové učebně SmartClass

Hledáte nástroj, který by vám ve škole umožnil podpořit rozvoj formativního hodnocení žáků, konkrétně v oblasti sebehodnocení a vrstevnického hodnocení? Pokud má vaše škola multimediální jazykovou učebnu Robotel se systémem SmartClass, bude to pro vás snadné.

Ve škole jsme zkoušeli pracovat s nahrávkami ústního projevu žáků. Vyučující nahrál krátkou nahrávku všech žáků na vybrané téma (např. cestování, moje rodina). Úkolem žáků bylo si následně poslechnout svůj vlastní projev a ohodnotit se do již připraveného formuláře, který se zaměřoval na obsah projevu, slovní zásobu, gramatiku a výslovnost. Součástí tohoto formuláře bylo také to, aby žáci určili oblasti, které zvládli, a naopak, ve kterých se chtějí zlepšit.

Následně dostali žáci za úkol vytvořit si dvojice a poslechnout si projev svého spolužáka, který ohodnotili do podobného formuláře. Stejné hodnocení provedl i vyučující a na základě výsledků všech hodnocení připravil cvičení a aktivity v systému SmartClass, ze kterých si žáci mohli vybírat. Tyto aktivity byly vytvořeny, aby rozvíjely ústní projev žáků na vybrané téma. Připravená cvičení se zaměřovala na rozvoj slovní zásoby, nácvik každodenních frází a výslovnosti, popis obrázku, realizaci rozhovorů apod. Některé aktivity byly povinné pro všechny, z některých si žáci mohli vybrat dle vlastního uvážení, podle toho v čem se chtějí zlepšit. Část úkolů plnili žáci samostatně a část ve skupinkách dvou, tří nebo čtyř žáků. Po několika týdnech byl znovu nahrán ústní projev žáků na stejné téma, kdy hodnotili žáci znovu sami sebe, svého spolužáka a hodnotil je i učitel. U většiny žáků došlo alespoň k nepatrnému zlepšení ústního projevu.

Žáci uvedli, že pro ně bylo na začátku velmi nepříjemné poslouchat svůj vlastní projev a vytvářet si doporučení pro zlepšení. U některých žáků bylo na základě srovnání hodnocení učitele s jejich vlastním hodnocením patrné, že se u výstupní nahrávky hodnotili přísněji.

Učitel spatřoval výhody i v tom, že se mohou žáci nahrávat ve skupinách, dávat si rady, doporučení a vzájemně si pomáhat. Jako výhodu označil vyučující i to, že se žáci učili opravovat sami sebe, případně i mezi sebou. Zároveň z pohledu učitele lze označit za přínosné, že někteří žáci v hodnocení u druhé nahrávky uvedli, že se sami zlepšili a mají ze svého výkonu mnohem lepší pocit.

V současné době celé šetření důkladněji analyzujeme a brzy zde naleznete podrobné výsledky šetření, které mapovalo práci s multimediální jazykovou laboratoří na střední škole. Šetření probíhalo na Střední odborné škole Drtinova 3/498 v Praze.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů