Robotika a Rámcový vzdělávací program

Robotika – obor, který v sobě zahrnuje obrovskou řadu očekávaných výstupů Rámcového vzdělávacího programu, ze kterých jsou tvořeny Školní vzdělávací programy.

Mnoho škol řeší problém, ve kterém ročníku robotiku zařadit a jak naplnit očekávané výstupy. Odpověď je velmi jednoduchá. 
Na I. i na II. stupni plníme očekávané výstupy oblasti Informační
a komunikační technologie. Naplnění očekávaných výstupů v tomto oboru je přirozené, nezpochybňované.  Ovšem velmi diskutované – počet hodin a splnění všech ostatních očekávaných výstupů. Oblast, kde jsou přímo stanoveny očekávané výstupy, které snadno zařadíme
k robotice, je vzdělávací oblast Člověk a svět práce


I. stupeň ZŠ
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

Očekávané výstupy – 1. období:

 • žák zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
  se stavebnicemi

Očekávané výstupy – 2. období:

 • žák provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
  a demontáž

 • žák pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

 • žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

II. stupeň ZŠ
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ

Očekávané výstupy:

 • žák sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model

 • žák navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří
  a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

 • žák provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů
  a zařízení


VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 

Očekávané výstupy:

 • žák ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje
  a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky

 • žák propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení

 • žák pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava

 • ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením

Všechny tyto očekávané výstupy nám může pomoci splnit robotická stavebnice VEX.

Hana Hyksová
ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů