Robotel SmartClass nejen jako nástroj autonomního učení

Multimediální jazyková laboratoř umožňuje podpořit autonomní učení žáků, individualizovanou a personalizovanou výuku. Taktéž je práce s laboratoří příležitostí pro sběr důkazů o učení a může být i nástrojem pro rozvoj sebehodnocení a vrstevnického hodnocení žáků. Snadno lze systém využít i při zavádění principů formativního hodnocení a responzivní výuky.

Pojďme si shrnout ty nejzásadnější výhody programu SmartClass, které se nám osvědčily při pravidelném využití multimediální jazykové laboratoře:

1. Podpora individuálního pracovního tempa žáků. Žáci si mohou vybírat, jak dlouho budou na cvičeních pracovat. Učitel může připravit i doplňková cvičení pro rychlejší žáky.

2. Individualizovaný poslech. Díky tomu, že si každý žák může poslech zastavovat a vracet se k vybraným pasážím podle svých potřeb, lze snadněji nacvičovat klíčovou dovednost – poslech s porozuměním.

3. Podpora autonomního učení. V případě, kdy učitel připraví více úkolů, mohou si žáci vybírat cvičení na základě svých preferencích, zlepšovat se tedy právě v tom, v čem se zlepšit chtějí či potřebují. Učitel tak může přenášet odpovědnost za učení právě na žáky, například jim řekne, že mají k dispozici 10 aktivit povinně musí splnit pouze některé z nich, případně pouze určitý minimální počet cvičení.

4. Podpora formativního hodnocení. Možnost ukládání žákovských zvukových nahrávek vytváří prostor pro nácvik poskytování zpětné vazby ke svým vlastním projevům či projevům ostatních spolužáků. Žáci se tak snadno mohou učit analyzovat, co se jim v ústním projevu povedlo, v čem se naopak potřebují zlepšit. Žáci se tak mohou například učit sledovat naplňování určitých kritérií, která mohou být například hodnocena u nejrůznějších jazykových zkoušek. Ukládání prací žáků tak vytváří snadno databázi o důkazech o učení.

5. Personalizovaná výuka. Pokud škola disponuje plně vybavenou multimediální jazykovou učebnou se systémem SmartClass, mohou žáci svá žákovská zařízení využívat k realizaci dalších aktivit, například rešerše a tvorba posterů o zajímavých místech, které lze v zemi s cílovým cizím jazykem navštívit, případně se může jednat o tvorbu videí. Další výhodou může být plnění vlastních vzdělávacích cílů, například když žáci plní další cvičení a úkoly online prostřednictvím vybraných digitálních nástrojů na základě své vlastní preference.

Nezbytnou podmínkou pro úspěšné dosažení výše uvedených výhod je potřeba s multimediální jazykovou učebnou pracovat ve výuce cizího jazyka pravidelně, ideálně alespoň jedenkrát týdně.

Systém se neustále vyvíjí, aby usnadnil práci učitelům i žákům. Novější verze umožňují učiteli snadnou tvorbu cvičení z domova prostřednictvím webového rozhraní. Dříve musel učitel cvičení vyrábět pouze na učitelském počítači ve škole či na počítači, kde byl nainstalovaný učitelský klient. Dnes se již učitel snadno přihlásí přes webový portál z domova a může si aktivity připravovat, kontrolovat vyplněná cvičení žáků, přiřazovat jim úkoly nové apod.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů