První informace k EU Šablonám III

Realizace druhé vlny Šablon je v plném proudu a už se hovoří o EU Šablonách III. Výzva by měla přijít dokonce již začátkem nového pololetí. Připravili jsme vám stručný přehled základních informací.

Výzva Šablony III bude vyhlášena v prvním čtvrtletí 2020. Obsahově bude navazovat na předchozí výzvy a bude určena pouze pro MŠ a ZŠ.

Předpokládaná alokace na projekt: 200 000 Kč na školu + 1500 Kč na dítě/žáka

Podporované aktivity:

- personální podpora MŠ a ZŠ

- rozvoj a stáže pedagogických pracovníků

- podpora ICT

- extrakurikulární aktivity

- projektové dny

- spolupráce s rodiči

 

Co SŠ, VOŠ nebo ZUŠ či DDM?

 

Vzhledem k tomu, že se OP VVV blíží ke svému závěru, nezbývá již v programu dostatečná finanční alokace v takové výši, aby bylo možné ve III. vlně šablon zachovat všechny subjekty, které byly oprávněnými žadateli ve výzvě Šablony II.

S podporou ZUŠ a školských zařízení pro zájmové vzdělávání v šablonách ale MŠMT nadále počítá v příštím programovacím období (2021 – 2027), a to obdobně jako nyní v OP VVV, tj. ve výzvách místního akčního plánování a v rámci šablon.

Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ III nebude v rámci OP VVV vyhlášena, jelikož by vzhledem k blížícímu se konci programovacího období nebylo možné stihnout realizovat všechny projekty a následně předložit jejich výdaje Evropské komisi k proplacení v potřebných termínech. Aby však SŠ a VOŠ nebyly o třetí vlnu šablon ochuzeny, budou moci realizovat aktivity jednotkových nákladů (šablon) prostřednictvím výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II, ve které jsou žadateli kraje.

 

 

Zdroj informací: weby MŠMT, OP VVV a NS MAS

Zdroj: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT [online]. Copyright © Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání [cit. 09.12.2019]. Dostupné z: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-listopad-2019.htm 

Zdroj: NS MAS ČR [online]. [cit. 09.12.2019]. Dostupné z: http://nsmascr.cz/ 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů