Příklady aplikací s //code.Node

//code.Node je uživatelsky škálovatelným produktem, uspokojujícím studenty všech úrovní. Jeho pět senzorů (mg. pole, akcelerometr, světlo, teplota, zvuk a dva spínače) a tři výstupy (RGB LED, zvuk, 5x5 LED pole) umožňují studentům programovat a v reálném čase sledovat, jak zařízení sbírá a reaguje na vstupní data. Pojďte se podívat na příklady aplikací pro různé úrovně.

VSTUPNÍ ÚROVEŇ: MĚŘENÍ ÚČINNOSTI ŽÁROVEK

V této aktivitě studenti využívají teplotní senzor, integrovaný v //code.Node k měření tepla vyzařovaného z žárovek. Pomocí reálných dat určují, která žárovka je nejúčinnější. Aby byla tato lekce účinná, doporučujeme třídě vést skupinovou diskusi o žárovkách, teplu a spotřebě energie. Jakmile studenti pochopí, že žárovky se liší ve své účinnosti, mohou začít programovat instrukce pro teplotní senzor //code.Node. Úspěšný program vygeneruje data teploty v reálném čase.

code node image 3

STŘEDNÍ ÚROVEŇ: VYTVOŘENÍ ZAŘÍZENÍ UPOZORŇUJÍCÍ NA NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ

V této aktivitě jsou studenti seznámeni s grafem znázorňujícím bezpečné a nebezpečné teploty koupání a skupinová diskuse směřuje k vymýšlení skutečných aplikací. Studenti by měli být schopni pomocí grafu zjistit, které teploty vody jsou bezpečné. Dále je třída požádána, aby naprogramovala pokyny pro bezdrátové teplotní senzory a //code.Nodes pro zobrazování výstupu takového programu. Pole 5x5 LED na //code.Node je naprogramováno tak, aby zobrazovalo „H“, když je voda horká, a „S“, když je voda bezpečná. RGB LED je naprogramována tak, aby zobrazovala červené světlo, když je voda příliš horká, a modré světlo, když je teplota vody bezpečná. Nakonec studenti naprogramují textový displej //code.Node, tak, aby ukazoval, jaká je aktuální teplota vody. Úspěšné programy vygenerují údaje o teplotě v reálném čase, textový popis bezpečnosti vody a odpovídající zápis na //code.Node RGB 5x5 LED poli. Tento experiment ukazuje zábavný a jednoduchý způsob, jak přimět studenty k tvorbě vlastního kódu a sledování vztahů mezi jeho vstupy a výstupy.

code node image 4

VYSOKÁ ÚROVEŇ: VYTVOŘENÍ ZAŘÍZENÍ PROTI KRÁDEŽI

Tato otevřená aktivita vyzývá studenty, aby vyjádřili svou kreativitu pomocí další aplikace na problém z reálného světa. V tomto scénáři jsou studenti požádáni, aby vytvořili zabezpečení proti krádeži pomocí //code.Node. I když existují různé způsoby, jak dosáhnout řešení, náš příklad využívá akcelerometru //code.Node, jeho reproduktor, RGB LED, pole 5x5 a spínače. Studenti začínají odhadem citlivosti akcelerometru na různé rychlosti chůze. Měli by si klást otázky jako: jak rychle by se měl zloděj pohybovat, aby akcelerometr signalizoval a pohyb zachytil? Měly by být signály nějak zpožděny? Jak lze systém proti krádeži zapnout a vypnout?

Studenti mohou naprogramovat reproduktor //code.Node tak, aby vydával poplach, když akcelerometr zaznamená určitou prahovou hodnotu. (Mohou také naprogramovat poplach tak, že detektor zaznamená, když zloděj zvýší rychlost svého pohybu!) Aby studenti dále odradili zloděje, mohou programovat LED RGB tak, aby blikaly, a pole 5x5 může být kódováno pro indikaci stavu zařízení. V nehybném stavu může např. pole zobrazit obrázek, například odemčený zámek nebo smajlík. Jakmile zloděj uvede zařízení v pohyb, obrázek na LED poli 5x5 se může změnit. Spínače mohou studenti naprogramovat tak, aby sloužily jako tlačítka pro zapnutí a vypnutí signálů proti krádeži. Tato aktivita využívá kreativního myšlení, spolupráce, algoritmizace myšlení a dovedností nutných pro řešení problémů ve formě a způsobu, který má obrovský potenciál zaujmout dnešní studenty.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů