Nahlédněte do knihovny matematiky

V multimediální knihovně FRED najdete materiály ihned použitelné ve výuce, vše v češtině, uzpůsobené českému RVP.

Neradi kupujete zajíce v pytli? Proto jsme vám a vašim žákům zpřístupnili vybraná cvičení a úkoly z Matematiky. 

Důkaz Pythagorovy věty

 

Jehlan (3D)

 

Převody jednotek objemu I

Kužel se základními pojmy

 

Jehlan - část krychle

 

 

Podmíněná pravděpodobnost (celá kapitola)

 

 

Výroky a výrokové formy (celá kapitola)