Nahlédněte do knihovny Dějepisu a Zeměpisu

V multimediální knihovně FRED najdete materiály ihned použitelné ve výuce, vše v češtině, uzpůsobené českému RVP.

Neradi kupujete zajíce v pytli? Proto jsme vám a vašim žákům zpřístupnili vybraná cvičení a úkoly z Dějepisu a Zeměpisu. 

Zeměpis

Atmosféra (CZ)

 

Časová pásma (CZ)

 

Průřez sopkou (3D model)

 

Koloběh vody