Nabídka DVPP do EU šablon pro SŠ, VOŠ

20. prosince 2016 byly zveřejněny výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
v prioritní ose 3 OP VVV, výzva č. 02_16_035 a výzva č. 02_16_042.

Mezi oblasti podporovaných aktivit patří Osobnostně sociální
a profesní rozvoj pedagogů SŠ a VOŠ
. Tato oblast se zaměřuje
na další vzdělávání pedagogů v široké nabídce témat a různých hodinových dotací.

 

Nabídka vzdělávání od AV MEDIA

Matematická gramotnost, školení v rozsahu 24 hodin

Hlavní témata školení:

 • Matematika geometricky
  využití nástrojů ke zvýšení názornosti a celkové motivaci žáků během výuky geometrie, aplikace nástrojů SMART výukového softwaru s důrazem na Geogebru

 • Matematika logicky
  techniky tvorby vzorců včetně jejich následné editace, logické hry a jejich aplikace ve výuce

 • Práce s i-učebnicí a vzdělávacím portálem
  využití interaktivního obsahu i-učebnic pro potřeby podpory výuky matematiky ve fyzice, chemii, aj., práce s multimédii, výběr studijního obsahu, doplňování vlastního obsahu, propojení s internetovými zdroji ve smyslu rozvoje matematické gramotnosti v jiných předmětech než matematice

 • Nebojte se cloudu 
  možnosti cloudových řešení a nástrojů jako jsou SMART amp, SMART lab a Response 2, tvorba tabletových výukových aktivit

Cizí jazyky, školení v rozsahu 24 hodin

Hlavní témata školení:

 • Využití interaktivní techniky ve výuce jazyků
  jak využívat interaktivní techniky ve výuce cizích jazyků, zejména pak s používáním nástrojů sloužících k tvorbě cvičení pro zlepšování cizojazyčné výuky

 • Cloudová řešení pro výuku cizích jazyků
  využívání cloudových služeb, zejména Google aplikací
  pro vzdělávání k projektovému vyučování a při řešení domácích úkolů, aplikace do výuky jejich výhody a nové možnosti

 • Gamifikace ve vzdělávání, využití testovacích softwarů
  gamifikace za použití různých výukových softwarů a aplikací, základních principů tvorby didaktických testů a seznámení
  s dostupnými webovými aplikacemi, které se tímto tématem zabývají

 • Zdroje a online nástroje pro cizí jazyky
  ověřené zdroje a online nástroje na internetu, zapojení videa do jazykových projektů (školních, meziškolních
  nebo mezinárodních), technickým zabezpečením, videoprojekty

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, VOŠ zaměřené
na inkluzi, školení v rozsahu 24 hodin

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu. Praktická část školení podporuje rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze při využití moderních technologií.

Hlavní témata školení:

 • Legislativní opodstatnění
 • Personální podpora inkluze
 • Využití SMART výukový software k podpoře inkluzivního vzdělávání

AV MEDIA nabízí také balíčky služeb administrace, které jsem rozšířili i pro střední a vyšší odborné školy.

Pro bližší informace, další dotazy nebo zájem o pomoc se sestavením projektu, kontaktujte naše obchodní konzultanty.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů