Miro – virtuální tabule

Chcete tvořit myšlenkové mapy, online zápisy, časové osy, šablony na programy akcí (workshopy, projektové dny, konference), podklady pro icebreakerové aktivity, šablony pro skupinovou práci nebo známé „odkladiště otázek“? K tomu jsou ve výuce kolaborativní nástěnky ideálním pomocníkem. Nástěnky lze využít pro krátká (jednohodinová témata), ale stejná nástěnka může být využita i pro celoroční aktivitu.

 

Zdroj: https://miro.com/about/ 

Kolaborativní nástěnka podporuje skupinové učení, zpravidla se jedná o učení s využitím digitálních nástrojů. Princip virtuálních tabulí či kolaborativních nástěnek zná řada z nás díky práci s Jamboardem od Google, který společnost Google postupně ukončuje, nebo mnoho učitelů využívá Padlet, kde nám ale dochází šablony zdarma a jsme nuceni hledat jiné nástroje. Tento článek se však zaměřuje na méně známý Miro board, který zaujme svým designem a řadou funkcí.

Nezáleží na tom, zda tabuli používáme pro online doučování jako sdílenou bílou tabuli, poznámkový blok nebo jako nástroj, který moderuje průběh celé hodiny, kdy žáci pracují s mapou, navštěvují jednotlivá stanoviště a plní nejrůznější úkoly, které lze průběžně odkrývat. Žáci tedy nemusí všechno vidět hned od začátku. Zajisté je výhodou i to, že lze vytvořené obsahy neustále upravovat a rozšiřovat. Nástěnku lze tedy doplňovat i o již vytvořené materiály (fotky, odkazy apod.). Vytvořené nástěnky jsou učitelům i žákům přístupné odkudkoliv. Učitel si může vytvořit graficky propracovanou šablonu, kterou využije znovu a nemusí si vše kreslit a vyrábět manuálně.

Nástroj obsahuje celou řadu již výše zmíněných šablon, od myšlenkových map, harmonogramů přes šablony vhodné pro workshopy až po nástroje pro plánování, či šablony pro práci s výzkumnými otázkami. Začínajícím uživatelům Mira je k dispozici celá řada výukových videí nebo dokonce Miro akademie.

Odkladiště otázek může sloužit tak, že žáci na konci hodiny digitálně položí učiteli otázku, co jim není v rámci tématu ještě jasné, na co se potřebují zaměřit, co je potřeba dovysvětlit a procvičit. Učitel tak snadno a rychle získává zpětnou vazbu. Příští hodinu si mohou společně otázky zodpovědět a ty, které jsou zodpovězené přesunout, žáci tak sami mohou sledovat, do jaké míry se lépe orientují v rámci tématu.

Kolaborativní nástěnky se nám osvědčili při práci v počítačových či multimediálních jazykových učebnách například při probírání reálií, literatury nebo i konverzačních témat v cizích jazycích. Například skupiny žáků doplňují slovní zásobu k jednotlivým podtématům (dopravní prostředky, výhody a nevýhody cestování s cestovní kanceláří, odkazy na zajímavé webové stránky – rezervační portály, cestopisy, dále vybrané pojmy – rozlučky se svobodou, ekologické dovolené) v rámci tématu cestování. S touto nástěnkou lze snadno pracovat a doplňovat ji v dalších hodinách, žáci ji pak mohou využít i při přípravě na ústní zkoušení, zpracování maturitních otázek nebo při zpracování vlastní cestovní kanceláře v rámci výše uvedeného příkladu. Digitální kolaborativní nástěnky lze snadno využít i při práci s interaktivní tabulí.

S nástrojem lze pracovat téměř ve všech vyučovacích předmětech, žáci si společně s učitelem tak mohou vytvářet i výpisky. Lze ho využít i pro třídnické hodiny, například pro plánování výletu. Mezi další virtuální tabule patří například Collboard, Conceptboard, Digipad, Lucidspark, Orgpad, Wakelet nebo Ziteboard. Do jisté míry lze využít jako sdílenou tabuli i Classroomscreen, o kterém jsme zde psali dříve. Nejvíce se nám osvědčila kromě Mira a Padletu práce s Collboardem.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů