METODICKÉ OKÉNKO ANGLIČTINÁŘE – tvary

Učíte angličtinu? Na střední škole? Hledáte, jak přimět své studenty více mluvit v cizím jazyce? Já také. I s pomocí interaktivní tabule.

Výhodou tvaru pro práci s jazykem je, že může zakrýt i odhalit, co právě potřebujete. Může zvýraznit nebo s jeho pomocí dát okamžitou zpětnou vazbu. Třeba mezi následujícími řádky najdete i Vy nápad pro svou hodinu.

 

Tvar podjíždí obrys

Používám toto cvičení na úvod k mluvním úkolům. Vyberu obrázky ke slovní zásobě, kterou chci procvičit, vložím je na prázdnou stránku a vyberu nástroj Pero nebo Zvýrazňovač. Zvolím barvu takovou, jaké chci mít později i pozadí plochy, a každý obrázek obtáhnu a vybarvím. Originál potom smažu, takže na stránce zůstanou jen stínové podoby zvolených předmětů. Na stránku ještě pomocí nástroje Tvary vytvořím kruh, upravím mu barvu (tak, aby byla výrazně odlišná od barvy objektů) a určím v Menu kruhu pořadí dozadu. Nakonec zadám barvu pozadí stránky tak, aby byla stejná, jako barva objektů. Kruhem lze posunovat po ploše a postupně odhalovat předměty na stránce.

V hodině předměty ukazuji nejprve jen z části a studenti odhadují, co by to mohlo být a proč. Když třída uhodne všechny předměty, změním pozadí stránky na barvu kruhu. Studenti vidí všechny předměty před sebou a v časovém limitu mají za úkol napsat vyprávění/popis místnosti/pohádku a použít v textu všechna slova ve smysluplném kontextu.

 

Tvar podjíždí slovo/téma

Předchozí aktivitu můžete obměnit a místo obrázků použít slova. Může to být nová slovní zásoba, kterou postupně třídě vysvětlujete opisem, dokud nepochopí význam, nebo stará slovní zásoba, kterou chcete se studenty zopakovat (můžete hrou na principu kufr). Můžete ale také napsat témata, na která budou studenti muset mluvit po dobu 1 minuty (např. last holiday, best friend, favourite season atd.) Příprava je stejná jako v předchozím případě. Po napsání slov a zvolení barvy objekty uzamknete a připravíte si kruh. Nakonec zadáte barvu pozadí shodnou s barvou textu.

 

Protiklady

Čeká vás výklad nebo opakování nepravidelných sloves, antonym, přípon ve slovech? Můžete si vytvořit cvičení pomocí textu a tvaru. Nejprve si napíšete text – různě na ploše vždy dvojici slov (např. základní tvar slovesa a po cca 10 mezerách jeho minulý tvar nebo dvojice „LIGHT           DARK“ atd.) Druhému slovu v každé dvojici pak musíte určit jinou barvu, nejlépe kontrastní. Dvojice slov srovnáte pravidelně pod sebe co nejvíce vlevo a na stránku vložíte tvar obdélníku tak, aby celou pravou polovinu stránky zakryl, a určíte mu v Menu pořadí dozadu. Cvičení funguje pokud první slovo má barvu stejnou jako tvar a druhé slovo barvu stejnou jako pozadí. Postupně stačí přetahovat slova směrem doprava a ukazují se druhé tvary.

 

Básně sborem

A ještě jedna možnost, jak využít tvaru. Na stránku si připravím barevný obdélník (z Galerie k němu můžete přiřadit obrázek a objekty seskupit), uzamknu s povolením pohybu. Dále na stránku napíši text básně, písně nebo říkanky a také uzamknu. Tvar podjíždí jednotlivé řádky a vy tak snadno vedete třídu v recitování, zpěvu nebo odříkávání  textu. Pomáhá to udržet stejný rytmus. Zvolíte-li barvu textu stejnou, jako je barva pozadí, nestane se, že budou některé děti odříkávat text rychleji než ostatní. Nebo tím alespoň podpoříte paměťové učení textu.

 

Přeji mnoho úspěchů a dalších smart nápadů.

Mgr.Kateřina Jeřábková
Gymnázium Bohumila Hrabala, Nymburk

 

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů