METODICKÉ OKÉNKO ANGLIČTINÁŘE – animace II.

Učíte angličtinu? Na střední škole? Hledáte, jak přimět své studenty více pracovat s cizím jazykem? Já také. I s pomocí interaktivní tabule.

V předchozím článku jsem nabídla několik nápadů na zadávání úkolů nejen k mluvenému projevu v hodině. Tentokrát budu pokračovat dalšími možnostmi animace „Rozetmít“, „Převrátit podle osy“, „Otáčení“.

 

Vybav si, co tam bylo

Funkce ztmavit má i svůj protiklad. „Rozetmít“. Po klepnutí na dané místo se tvar objeví a zakryje, co bylo do té doby na snímku vidět. Doporučuji na aktivity, kde se se třídou bude něco učit zpaměti. Na snímku bude napsaný text, např. básně/říkanky atp. Můžete pak přes každý řádek textu vytvořit obdélník, určit mu barvu a animaci Rozetmít. Jestliže budete při výuce chtít posílit paměťové učení, stačí na řádek klepnout a tvar ho zakryje. Aktivita bude o to zajímavější, když tvar bude mít stejnou barvu, jako pozadí stránky. V tom případě text zmizí, ale jen jako. „Rozetmít“ funguje tak, že zprvu text vidíte, jak dlouho potřebujete. Jakmile ale klepnete na tvar s funkcí Rozetmít, tvar text zakryje. Po dalším klepnutí nezmizí, ale na chvíli text ukáže, dokud se opět nerozetmí. To naprosto stačí v případě, že chcete třídě připomenout ten text, který si nemůže vybavit.

Animaci „Rozetmít“ takto používám i tam, kde potřebuji naučit slovní zásobu přímo ve větě, aby se studentům lépe pamatovala. Většinou také u frázových sloves, frází nebo ustálených slovních spojení. To pak takto animovanými tvary zakrývám jednotlivá slova. Funkci Rozetmít lze v tomto případě nahradit i funkcí Převrátit podle osy.

 

Vydrž …

Studenti potřebují mít často příležitost používat cizí jazyk a souvisle mluvit. Funkci Otáčení ve vlastnosti Animace lze v tom případě použít jako časomíru. A to zadáním úkolu typu Vydrž a mluv, dokud se otáčí. Při zadání pomalého otáčení v počtu 10ti opakování je doba otáčení půl minuty. Dobu otáčení lze upravit a tvar se bude pohybovat, dokud na něj opět neklepnete.  

 

Přeji mnoho zdaru ve vašich animovaných hodinách.

 

Mgr. Kateřina Jeřábková
Gymnázium Bohumila Hrabala, Nymburk

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů