METODICKÉ OKÉNKO ANGLIČTINÁŘE – animace II.

Učíte angličtinu? Na střední škole? Hledáte, jak přimět své studenty více pracovat s cizím jazykem? Já také. I s pomocí interaktivní tabule.

V předchozím článku jsem nabídla několik nápadů na zadávání úkolů nejen k mluvenému projevu v hodině. Tentokrát budu pokračovat dalšími možnostmi animace „Rozetmít“, „Převrátit podle osy“, „Otáčení“.

 

Vybav si, co tam bylo

Funkce ztmavit má i svůj protiklad. „Rozetmít“. Po klepnutí na dané místo se tvar objeví a zakryje, co bylo do té doby na snímku vidět. Doporučuji na aktivity, kde se se třídou bude něco učit zpaměti. Na snímku bude napsaný text, např. básně/říkanky atp. Můžete pak přes každý řádek textu vytvořit obdélník, určit mu barvu a animaci Rozetmít. Jestliže budete při výuce chtít posílit paměťové učení, stačí na řádek klepnout a tvar ho zakryje. Aktivita bude o to zajímavější, když tvar bude mít stejnou barvu, jako pozadí stránky. V tom případě text zmizí, ale jen jako. „Rozetmít“ funguje tak, že zprvu text vidíte, jak dlouho potřebujete. Jakmile ale klepnete na tvar s funkcí Rozetmít, tvar text zakryje. Po dalším klepnutí nezmizí, ale na chvíli text ukáže, dokud se opět nerozetmí. To naprosto stačí v případě, že chcete třídě připomenout ten text, který si nemůže vybavit.

Animaci „Rozetmít“ takto používám i tam, kde potřebuji naučit slovní zásobu přímo ve větě, aby se studentům lépe pamatovala. Většinou také u frázových sloves, frází nebo ustálených slovních spojení. To pak takto animovanými tvary zakrývám jednotlivá slova. Funkci Rozetmít lze v tomto případě nahradit i funkcí Převrátit podle osy.

 

Vydrž …

Studenti potřebují mít často příležitost používat cizí jazyk a souvisle mluvit. Funkci Otáčení ve vlastnosti Animace lze v tom případě použít jako časomíru. A to zadáním úkolu typu Vydrž a mluv, dokud se otáčí. Při zadání pomalého otáčení v počtu 10ti opakování je doba otáčení půl minuty. Dobu otáčení lze upravit a tvar se bude pohybovat, dokud na něj opět neklepnete.  

 

Přeji mnoho zdaru ve vašich animovaných hodinách.

 

Mgr. Kateřina Jeřábková
Gymnázium Bohumila Hrabala, Nymburk