Konference učitelů interaktivní výuky 2019

Stejně jako každý rok i letos mezi dny 19. - 21. srpna proběhlo Setkání lektorů neboli Konference učitelů interaktivních technologií AV MEDIA, které se tentokrát konalo ve Frymburku u Lipna.

Stejně jako každý rok se tu sešlo mnoho pedagogů (lektorů) nejrůznějších oborů z celé republiky, kteří se přijeli podělit o své nápady, získané informace i zkušenosti a načerpat další inspiraci do výuky.

Hned první den a první blok byl věnovaný vizi Lektora 2020+. A protože lektor ve školách školí učitele a je sám pedagogem, tudíž se potkává i s žáky, tedy neodmyslitelně vize byla i o učiteli 2020+ (pedagogická diagnostika, využívání formativního hodnocení, management třídy a žáci s SPU, komunikace a krizová komunikace s rodiči a žáky, schopnosti získat pozornost a zájem žáků, uplatňovat efektivní metody a formy výuky, digitální kompetence, spolupráce s asistentem pedagoga v rámci hodiny) a tom, co by měl umět žák 2020+ (kreativita, kritické myšlení, kooperace, komunikace, tedy klíčové kompetence). Řeč byla především o tom, jak rozvíjet potenciál žáků, učitelů i škol. A výhled na Absolventa 2030+, který musí být vybaven znalostmi a dovednostmi pro celoživotní učení, řešení problémů, přijímání odpovědnosti za svá rozhodnutí.

Na tento krok navázalo představení nových kurzů: Čtenářská a matematická gramotnost pro SŠ, Polytechnika a Cizí jazyky. Následovalo rozdělení do týmů a workshopy na jednotlivá témata. Například ve workshopu Polytechniky jsme se věnovali stavebnicím SAM labs a VEX programování. Druhý workshop byl zaměřený na jazyky, obsah klasických školení, nové inspirace a jazykové laboratoře Robotel. Třetí byl věnovaný skupinové a projektové výuce na 1. stupni.

Druhý den jsme netypicky započali odpočinkovou částí – někteří využili služeb Wellness hotelu a jiní se vydali na výlet na Stezku korunami stromů Lipno. Stavba je zajímavá, stezka nádherná a zážitek to byl výjimečný. Jen málokdy se dostanete nad špičky stromů a máte pod sebou 360° výhledů do daleka. Podívejte se na fotografie a posuďte sami.

 

Úterní odpoledne již opět bylo pracovní. Věnovali jsme se novým trendům a produktovým novinkám (class VR – představení brýlí pro virtuální realitu.

Výborné bylo, že na místě jsme si mohli i brýle zapůjčit a vyzkoušet.), ukázkám práce se SVS online (skupinová práce) a  ketchnotingu, což je zachycování poznámek a myšlenek pomocí obrázků, symbolů a ikon v kombinaci s textem a tím je následně umožněno lepší třídění myšlenek i uchování vzpomínek. Někteří z nás se do něj vrhli po hlavě a našli v něm zalíbení.

Ve středu jsme se především věnovali informacím k Výzvě 67 a byli jsme seznámeni s hybridními pracovními sešity od Nakladatelství Fraus Školy s nadhledem, kdy je papírová forma kombinována s odkazy na on-line cvičení na webu. Bez zajímavosti 

nebyl ani vstup pracovníka firmy Santal o vybavení školních učeben variabilním nábytkem, kdy lze uspořádat učebnu tak, aby vyhovovala nárokům na zvolené formy a metody práce, ať už při individuální, skupinové nebo tradiční výuce.

 

Letošní setkání je tedy za námi. Jsme o informace, poznatky a nápady bohatší a již se těšíme na další lednové setkání v Praze.

 

Ing. Cecílie Krejcarová

25.8.2019

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů