Jak učit jazyky moderně a efektivně

Díky moderní výpočetní technice se vybavení jazykových učeben a především výuka jazyků posunula na úroveň 21 století. V době interaktivní výuky, kdy učitelé i žáci pracují s elektronickými učebnicemi a cvičebnicemi, internetem, multimédii, se stává počítač nepostradatelným pomocníkem. A v případě jazykové výuky se tak dostáváme do prostředí digitální jazykové laboratoře.

Digitální knihovna
Jazyková laboratoř je moderní výukové prostředí s přehlednou digitální knihovnou připravených výukových materiálů. Pro učitele je praktická právě centralizace všech materiálů používaných k výuce v jediné digitální knihovně, která je dostupná z celé školní sítě. Do knihovny učitelé zdigitalizují i původně analogové materiály (např. audiokazety) a přidávají obsah z multimediálních CD a DVD, ktrá jsou dnes přílohou každé jazykové učebnice.

Zároveň vznikají i učitelem připravená vlastní cvičení, nejčastěji na výslovnost, k jednotlivým tématům probíraných lekcí. Podklady pro výuku lze třídit podle jazyka, úrovně, třídy či lekcí. Příprava na výuku je pak rychlá a snadná.

Praktická cvičení
Co znamenají praktická cvičení pro studium jazyka? Studium druhého jazyka je podobné jako učení se hry na hudební nástroj. Zcela jistě má význam studovat teorii, ale klíčovou roli pro ovládnutí jazyka hraje procvičování. Chceme dát žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě. Čím více bude student procvičovat, tím zdatnějším se stane. V jazykové laboratoři rozhodně nehrají žáci pasivní úlohu. Pracují s multimediálními materiály, v nichž rodilí mluvčí komunikují v autentických situacích. Konverzují se spolužáky, ve dvojicích či ve skupinách – každý žák má dostatek času na procvičení svých dovedností. Samozřejmě lze v digitální laboratoři sledovat a testovat jejich pokrok.

Motivace a pozornost
Druhým důležitým faktorem ovlivňujícím studium jazyka je motivace: Motivovaní žáci dosáhnou více za kratší dobu. Jazykové laboratoře mohou svými interaktivními a multimediálními činnostmi nadchnout pro studium i děti z generace herních konzolí. Učitelé mohou řídit pozornost žáků, zajistit a systémově sledovat, že pracovní stanice jsou využívány k podpoře úsilí studia a nikoliv k hraní, surfování, chatování apod.

PRODUKTOVÉ OKÉNKO
Výhodou jazykových laboratoří, jejichž součástí jsou počítače, je jejich modulární řešení od základních požadavků na kvalitní poslech nahrávek a možnost konverzační práce ve skupinách až po multimediální aktivity na PC a možnost postupného rozšiřování podle vzrůstajících nároků na výuku a dostupnosti audiovizuálních materiálů.

Robotel SmartClass+ LL
Plná verze jazykové laboratoře s možností sdílení zvuku i obrazu a předávání funkcí klávesnice + myši na jiné počítače… Dle požadavků na funkčnost, rychlost a kvalitu sdílení obrazu a zvuku lze tuto laboratoř dodat jako softwarové řešení, řešení se sdílením signálů VGA, nebo dokonce DVI.

Robotel SmartClass+ LIVE
Základní verze jazykové laboratoře se zaměřením na práci se zvukem ani v této verzi ale není funkčnost digitální knihovny omezena a obrazové materiály je možno sdílet přes projekci nebo lépe přes interaktivní tabuli.

CO PŘINÁŠÍ NOVÁ GENERACE SMARTCLASS+?
– přehlednější grafické rozhraní a jednodušší ovládání pro učitele
– spolehlivý software
– jednoduchou správu obsahu
– snadné vytváření praktických cvičení

 

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů