Jak probíhá hybridní výuka?

Současný scénář práce ve třídě rozdělené na dvě skupiny není snadný. Jednu skupinu máme ve třídě a druhou skupinu máme na dálku doma. Jak to zvládnout? Je to jednoduché: využijte vybavení, které máte, a učte, jak jste zvyklí - jen hybridně...

Jak to vypadá?

Učitel vede výuku ve třídě a tu přenáší k žákům doma. Učitel učí, jak je zvyklý, pomocí digitálních nástrojů vykládá, zadává cvičení, organizuje skupinovou práci, ověřuje znalosti. A to zároveň se žáky ve třídě i těmi doma.

A není to způsob práce jenom pro současných pár týdnů. Máme vyzkoušeno, že takto se úspěšně vzdělávali dlouhodobě nemocní žáci, navíc na tento model výuky se dá přejít při chřipkové epidemii nebo v případě, že by se nám COVID 19 vrátil na podzim či v zimě.

Moderní technologie už máte
Základem pro hybridní výuku je třída s interaktivní tabulí a počítačem napojeným na internet. Učitel sdílí obrazovku z počítače přes tabuli žákům ve třídě a přes komunikační platformu (MS TEAMS, Google Meet, CISCO Webex, Zoom) žákům doma. Jediné, co učitel potřebuje, je mikrofon, aby ho všichni dobře a jasně slyšeli. Doporučujeme použít bezdrátový mikrofon, aby ho neomezoval v pohybu, respektive osobní mikrofon, který má u sebe, na sobě. Mikrofony umístěné v místnosti nejsou vhodné pro přenášení výkladu učitele. Dají se použít pouze pro přenos atmosféry ze třídy, případně odpovědí žáků.

Výklad, frontální část výuky

Učitel začne výuku obvyklým způsobem: výkladem, instruktáží, motivací žáků směrem k probíranému tématu. Žáci ve třídě ho vidí a slyší. Žákům doma přenáší obraz pomocí kamery notebooku anebo dodatečné kamery připevněné na monitoru počítače, případně může využít tzv. vizualizér, dokumentovou kameru. Využívá své připravené podklady a prezentace ve SMART Notebooku (SMART Výukovém sw), žáci ve třídě vše vidí na interaktivní tabuli a žáci doma sledují na obrazovkách počítače.

Procvičování, samostatná práce žáků
Procvičování může probíhat pomocí pracovních listů či sešitů, kdy učitel zadá oběma skupinám práci se stejným materiálem. Žákům doma může zadání předat přes komunikační platformu, kde poté i “vybere” vyplněné listy či jinou hotovou práci žáků. Samozřejmě výrazně lepší je využití digitálních materiálů, stejných pro obě skupiny. Žáci ve třídě pracují na žákovských zařízeních školy, mohou využít notebooky či tablety z mobilní učebny, nebo pracují na vlastních zařízeních, která si přinesli z domova.

Když učitel využívá SMART Výukový software, může snadno sdílet cvičení na tabuli žákům ve třídě a doma. Navíc se cvičení mohou i sama opravit či vyhodnotit. Učitel samozřejmě doplňuje SMART prostředí o další materiály, které je zvyklý používat: Flexibooks a Flexicvičení (opět na platformě SMART Výukového softwaru), FREDa, hybridní učebnice Školy s nadhledem, Toglic, Včelku a jiné.

Zpětná vazba
Ověření porozumění i základní znalosti si může učitel ověřit pomocí SMART Response. Oběma skupinám žáků zadá stejné otázky současně. Mohou odpovídat zároveň, nebo v tempu podle vlastní potřeby. Všichni mohou vidět svoje výsledky. Učitel si může výsledky rozdělit a hodnotit podle toho, zda jsou žáci ve třídě, nebo doma.

Skupinová práce
Učitel má i různé nástroje pro skupinové aktivity jako třeba Příšerkový kvíz, Zrychlení aj. Žáci potom mohou soutěžit v týmech proti sobě. Opět se zvyšuje jejich motivace a zapojení. Aktivitu a sdílení může podpořit i přes nástroj Zapojte se!. Práci ve skupinách nebo na projektech využije Workspaces. To je aktivita SMART Výukového sw Online, která umožní žákům společnou práci nad zadáním odkudkoliv a kdykoliv. Mohou přidávat příspěvky, obrázky, upravovat, prostě opravdu společně tvořit.

Učitelé tedy mohou učit tak, jak jsou zvyklí. Pracovat s celou třídou. Mohou samozřejmě volit různá cvičení a obtížnosti podle schopností žáků a mohou kombinovat i samostatnou práci žáků s pomocí těm slabším. Využívat všechny formy výuky: frontální, skupinovou i individualizovanou. Ať už ve třídě, nebo doma.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů