Práce ve skupinách na ZŠ Wolkerova

Ke konci školního roku 2016/2017, přesněji v květnu a červnu, jsme měli zapůjčené All in One PC, na které jsme se moc těšili. Tyto tablety jsem využívala v hodinách matematiky a fyziky v 6. a 7. ročníku.

Práce s All in One PC je především o spolupráci, a proto jsem nejdříve musela své žáky naučit práci ve skupinách. Žáci šestého ročníku na tuto činnost nebyli moc zvyklí. Jak taková práce
ve skupinách probíhá? Nechám žáky, aby se sami rozdělili do skupin, a to v počtu jaký si sami zvolí. Některé skupinky jsou tříčlenné, jiné čtyřčlenné, někteří žáci pracují ve dvojicích, někdo i samostatně. Tato činnost se střídá a každou hodinu je to jinak. Žáci se naučili ve skupinách pracovat, práci prezentovat a hodnotit.

První hodinu jsme se s tablety seznámili – zapnutí, vypnutí, připojení bezdrátové klávesnice a myši a ovládání nejen myší, ale i dotykem. Žáci jsou na práci s interaktivní tabuli zvyklí nejen v hodinách fyziky, ale i matematiky.  Začali jsem činností, která je naprosto „chytla“
a stále je baví – závody (přesněji aktivita LAB - Zrychlení). Závodí
i o přestávkách, a dokonce přestali běhat po chodbách.

Druhou hodinu a všechny hodiny následující byli během přestávek připraveni na práci s tablety. Donesli si je z kabinetu do třídy,
kde měli připravená pracoviště – spojené lavice, připravené pomůcky. Žáci naprosto bez problémů řešili zadané úkoly, prezentovali svoje práce, hodnotili práce svoje i ostatních. Mohli
se i pohybovat mezi skupinami. Některé úkoly řešili přímo na tabletu a svá řešení ukládali, jiné úkoly řešili do sešitu.

Témata, která jsme řešili s pomocí tabletů byla v matematice: dělitelnost přirozených čísel, zlomky, celá čísla. Témata z fyziky: hmotnost, čas, teplota, vlastnosti kapalin a plynů.

Jsem moc ráda, že jsem si činnost s „olínky“ mohla vyzkoušet. Děti byli spokojené. Je to další z forem a činností zapojení do výuky. Nejlépe je činnosti střídat, což jsme činili. Nezapomněli jsme samozřejmě hlavně na praktickou část z fyziky – pokusy.

Mgr. Hana Hyksová
ZŠ a MŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů