Jak se naučit efektivně využívat interaktivní tabuli SMART Board

Chcete získat potřebné informace a prakticky si osvojit metody, tipy a triky k efektivnímu využití interaktivní tabule SMART Board. Můžete se zúčastnit našich seminářů a školení. Certifikovaní lektoři vám předají zkušenosti a hodnotné zdroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů (DUMů). Získáte nezbytné základní informace a doporučení, týkající se jejich struktury a obsahu a také právní vědomí v oblasti autorských práv. Tento článek vám pomůže s výběrem vhodného typu školení.

Školení pro začátečníky a mírně pokročilé

V méně náročném 4hodinové školení pro úplné začátečníky (typ A) vás náš certifikovaný lektor naučí ovládat interaktivní tabuli SMART Board a svými činnosti na interaktivní tabuli aktivizovat myšlení žáka. Budete umět využít interaktivní tabuli SMART Board nejen jako tabuli klasickou (zápis, mazání), ale také ukládat výukový obsah tabule, využívat ve výuce multimediální soubory a internetové zdroje.

Absolventi navazujícího 4hodinového školení pro mírně pokročilé (typ C) budou ovládat základní nástroje softwaru SMART Notebook, vytvářet působivé výukové stránky s využitím galerie digitálních obrázků softwaru SMART Notebook, různorodých zdrojů, užitečných odkazů. Naučí se vytvářet účinné aktivity, které napomáhají k zapojení žáků do výuky u tabule. Uvedená školení (typy A a C) je možné absolvovat jako celodenní 8hodinové školení (typ D).

Samostatné 4hodinové školení pro mírně pokročilé věnujeme vytváření výukových zdrojů s užitím připravených a předprogramovaných aktivit, interaktivních prvků, šablon stránek a výukových her. Toto školení nástrojů Lesson Activity Toolkit, je označováno jako typ B.

Školení pro pokročilé a odborníky

Po osvojení a upevnění základních dovedností v ovládání interaktivní tabule SMART Board a autorského softwaru SMART Notebook se můžete zúčastnit široké nabídky školení pro pokročilé i odborníky zaměřené na rozšiřující dovednosti.

V méně náročném 4hodinové školení pro středně pokročilé (4hodinové, typ E) se naučíte využívat pokročilých nástrojů software SMART Notebook. Pokročilé 8hodinové školení (typ F) obohacuje uvedený kurz o dovednosti užití multimediálních zdrojů a osvojení pravidel zvyšujících efektivitu výuky s interaktivní tabulí SMART Board.

Dále nabízíme školení ovládání hlasovacího systému SMART Response pro testování a zpětnou vazbu (4hodinové, typ H), začlenění digitální jazykové laboratoře Robotel Symposium do výuky (2×3hodinové, typ I), měření a vyhodnocování dat v přírodních vědách pomocí digitálního systému PASCO (4hodinové, typ J), didaktické nástroje pro digitální třídu s interaktivní tabulí a žákovskými počítači – SMART Classroom Suite (8 hodinové, typ K).

Jak se na školení přihlásit

Na vypsané termíny školení se můžete přihlásit zde.

Pokud neobjevíte v nabídce vámi požadované školení, kontaktujte nás na skoleni@avmedia.cz, abychom vám co nejdříve nabídli vhodný termín.

Firma AV MEDIA poskytuje jako bonus k zakoupené tabuli SMART Board nebo dalšímu SMART produktu poukázku na školení. Jak ji uplatnit se dočtete v samostatném článku.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů