EU šablony II klepou na dveře

Podle aktuálního harmonogramu výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na rok 2018 je v únoru 2018 plánováno vyhlášení druhé vlny výzev na tzv. šablony pro mateřské a základní školy a další subjekty stanovené výzvou. Pro střední a vyšší odborné školy se obdobné výzvy připravují na prosinec 2018. V obou případech mohou
o dotace žádat subjekty z celé České republiky včetně hlavního města Prahy.

Výzva č. 02_18_63 - Šablony II - MRR (celá ČR mimo Prahu)
a výzva č.  02_18_64 - Šablony II - VRR (pro Prahu)
Plánované avízo, otevření výzvy - únor 2017
Ukončení příjmu žádostí - duben 2019
Alokace pro obě výzvy: 6 000 000 000 Kč
Žadatelé: Mateřské, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny, školní kluby, NNO
 
Cílová aktivita:
Šablony – MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK (především na inkluzivní vzdělávání)
DVPP - podpora inkluzívního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, ICT, podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů
 

Výzva č. 02_18_65 - Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR (celá ČR mimo Prahu) a výzva č.  02_18_66 - Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR
(pro Prahu)
Plánované avízo, otevření výzvy - prosinec 2017
Ukončení příjmu žádostí - září 2019
Alokace pro obě výzvy: 1 000 000 000 Kč
Žadatelé: Střední školy, vyšší odborné školy
 
Cílová aktivita:
Šablony pro SŠ, VOŠ – např. koordinátor spolupráce školy a firem, tandemová výuka – pedagog SŠ + odborník z praxe, pedagog SŠ
+ pedagog jiné SŠ/pedagog VŠ, DVPP (čtenářská matematická gramotnost, mentoring, cizí jazyky, kariérové poradenství) DVPP se zaměřením na inkluzi, stáže pedagogů ve firmách, školní asistent, školní psycholog, sociální pedagog, speciální pedagog, asistent učitele cizích jazyků, technický pracovník- navázáno na SDV (Strategie digitálního vzdělávání)

Nové principy pro Šablony II:

 • 100% dotace obdržíte již na začátku projektu
 • nově jsou žadateli i školní družiny, kluby, střediska volného času
  a ZUŠ
 • škola vždy podává žádost za 1 IČO = 1 žádost = 1 projekt
 • minimální hodnota projektu snížena na 100.000 (zažádat mohou
  i malotřídky, malé školy, družiny)
 • školy realizující projekt EU šablony I mohou začít nový projekt Šablony II až po ukončení projektu šablon I, ale zažádat mohou dříve

Výpočet dotace - orientační příklad výpočtu financí:
1 IČO (MŠ + ZŠ + ŠD) = 300.000 + 300.000 + 100.000 = 700.000 (vstupní částka) + paušál na žáka X počet žáků (za danou instituci
jak jsou zapsány ve statistikách)

Školy tak mohou dosáhnou na větší částku dotace a to nejen díky plánované vyšší částce na žáka, ale také díky sečtení subjektů
pod jedno IČO.

My v AV MEDIA máme zkušenosti s administrací a koordinací projektů včetně EU šablon I. Velmi rádi s Vámi projdeme potřeby právě Vaší školy a pomůžeme Vám připravit koncept rozvoje a využití projektu šablon co nejlépe. 

Nabídka služeb AV MEDIA spojená s přípravou a realizací EU šablon:

 • bezplatná konzultace ve škole nad využitím EU šablon
 • zpracování projektu pro snazší plánování a řízení EU šablon (přesná kalkulace)
 • administrace projektu od podání projektové žádosti až po poslední monitorovací zprávu
 • realizace školení
 • metodická podpora klubů logiky a robotiky


Neváhejte nás kontaktovat na adrese obchod.skoly@avmedia.cz,
nebo prostřednictvím svého obchodního konzultanta pro daný region.

Těšíme se na spolupráci.

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Podmínky a poučení o správě osobních údajů